Lintje voor icoon van College de Brink

laren

Jan Blaauwgeers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding dankt de docent van College de Brink in Laren aan zijn tomeloze inzet, binnen én buiten de school. De school zelf noemt hem een 'icoon'.

De gemeente Laren geeft aan waaraan de gepensioneerde docent zijn lintje te danken heeft.

'Blaauwgeers levert op vele manieren een bijdrage om een verbinding te maken tussen de school en de samenleving. Hij is al vijftien jaar de organisator van de sponsorloop op school ten bate van het Sint Francis Hospital in Zambia. Hij heeft de leerlingen inzicht gegeven in de gebrekkige medische verzorging in derde wereldlanden. De leerlingen zijn echt betrokken geraakt. Dit geldt ook voor het jaarlijks door de heer Blaauwgeers georganiseerde sponsordiner voor het kindertehuis Pinoccio in Brazilië. De leerlingen worden zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering, zoals bij het samenstellen van het menu, de aankleding van de aula, de bereiding van het diner, de ontvangst en het uitserveren. Daarnaast is de heer Blaauwgeers actief  met onder andere buitenschoolse activiteiten in het kader van cultureel kunstzinnige vorming, het organiseren van buitenlandse reizen voor vierdeklassers van de school. Ook is hij bedenker en al dertig jaar lang organisator van de jaarlijks te houden talentenjacht op school. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat een groot aantal verenigingen, stichtingen en belangenorganisaties gebruik kunnen maken van de aula van College de Brink. Sinds 1995 maakt hij het mogelijk dat de musicals van de leerlingen van groep 8 van basisscholen in Laren in de aula van het College de Brink kunnen plaatsvinden. Sinds 1980 is hij vrijwilliger bij de Nationale Bond EHBO, afdeling Laren en als EHBO'er actief bij evenementen en sportwedstrijden. Hij verzorgt tevens voorlichtingsavonden en lezingen en heeft vele docenten van het College de Brink enthousiast gemaakt om het EHBO-diploma te behalen.'

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.