HOV-traject meerijden Merk van de baan

Redactie Hilversum
BlaricumHuizen

Het is einde oefening voor de meerijdvariant HOV-bus via het Merktracé. De bedachte oplossingen, met name ter hoogte van de carpoolplaats Blaricum, voldoen toch niet aan de eisen die worden gesteld.

Een zware tegenvaller voor de gemeenten Blaricum en Huizen. Om de aanleg van een vrije busbaan te voorkomen blijft meerijden via de Meent als enige optie over.

Dat is woensdag duidelijk geworden tijdens de vergadering van de Stuurgroep HOV in het Gooi. De wethouders Liesbeth Boersen(Blaricum) en Gerrit Pas(Huizen) moeten nu terug naar hun gemeenteraden voor verdere besluitvorming.

,,De bedachte oplossingen zagen er veelbelovend uit’’, zegt wethouder Liesbeth Boersen. ,,We hebben ze laten onderzoeken door Royal HaskoningDHV en Goudappel Coffeng. Daaruit blijkt dat deze meerijdvariant over het Merk toch niet HOV-waardig is. Teleurstellend.’’

De bus blijft ondanks slimme oplossingen toch niet binnen de 5 minuten op het traject Huizen-Blaricum. De bus is 0,4 minuut te lang onderweg. Vooral de kruising Stichtseweg-Randweg is de boosdoener. En de verkeersintensiteit op de weg neemt alleen al toe door de woningbouw op de Blaricummermeent. ,,Ik kan niet zeggen, over vijf jaar zal het wel meevallen’’, stelt Boersen vast. ,,De stuurgroep heeft geconstateerd dat bij afwijzing van de vrije busbaan, alleen nog de meerijd-optie over de Meent overblijft. Daar gaan we op studeren.’’ In het rapport wordt overigens geconstateerd dat bij ook bij de optie Meenttracé op langere termijn een ’grondige reconstructie’ van de kruising Stichtseweg-Randweg noodzakelijk is.

Eemnes

Voor Eemnes ziet de toekomst van de snelle bus-voorziening er (relatief) gunstiger uit. Het draait daar nog om de halte aan de westkant, ’de Larense kant’ van de A27.

Het HOV-projectbureau van de stuurgroep wordt verzocht om met Rijkswaterstaat en de gemeente Eemnes een veilige halte pal aan de A27 uit te werken. Rijkswaterstaat moet worden overtuigd dat er een veilige oplossing haalbaar is, zoals ook elders in Nederland al is toegepast. Buspassagiers lopen in de uit te werken variant via een voetgangersbrug over de A27-afrit naar de parkeerplaats, aan de zuidkant van Verlegde Laarderweg.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.