Acht ton voor voorbereiden Keucheniushof

Eddie de Paepe
Huizen

Voor het bouw- en woonrijp maken van het Keucheniushof-gebied wil het Huizer college acht ton (ex. btw) uittrekken.

Aan de westkant van de Keucheniusstraat (vanaf de Kerkstraat gezien rechts) komt een complex met 22 appartementen, 'grondgebonden' woningen en commerciële ruimten. Bouwer is Visser Bouwmaatschappij uit Huizen.

Onherroepelijk

In april is de omgevingsvergunning voor het bouwproject onherroepelijk geworden. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het voormalige Keu-gat zijn in voorbereiding, zo meldt het college in een voorstel aan de raad. B en W verwachten dat een deel van de werkzaamheden - zo niet alle - nog voor de start van de bouwvakantie op 6 augustus plaats vindt.

Spaargeld

In de begroting van het project is rekening gehouden met die acht ton voor de aanleg van riolering, het verwijderen van groen voor de aanleg van parkeerplaatsen, de sloop van gebouwen en de aanleg/inrichting van openbaar gebied. Voor deze klus was al acht ton aan gemeentelijk spaargeld ’geoormerkt’: 215.000 euro voor het bouwrijp maken (dit jaar) en 585.000 euro voor het woonrijp maken (volgend jaar).

Oostzijde

’Dit bedrag is inclusief de werkzaamheden voor de oostzijde’, stelt het college. In het programma van het nieuwe college van b en w staat: ’In samenwerking met de eigenaren wordt gekomen tot een invulling van de oostelijke zijde Keucheniusstraat, rekening houdend met de uitgangspunten zoals in de commissie Fysiek Domein van 30 november 2016 zijn besproken. Andere invullingsvarianten worden op voorhand niet uitgesloten’.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.