Eerst tijdelijk gebruik Wintertuin Baarn

Jetty Claus
Baarn

De toekomstige bestemming van de Wintertuin, een slepende kwestie, lijkt opnieuw als een hete aardappel vooruit geschoven. Het college wil de leegstaande plantenkas uit 1905 eerst een tijdelijke invulling geven. Om zo te ervaren wat ’(on) gewenste effecten’ zijn bij een bepaald gebruik. Gezocht wordt naar een ’kwartiermaker’.

Die kwartiermaker kan de tijdelijke activiteiten coördineren en zorgen voor een goede afstemming met de buurt. Het met miljoenen aan overheidsgeld gerestaureerde monument, een voormalige universiteitskas, staat al jaren leeg. De buurt kwam in verweer tegen de komst van een grand café met vlindertuin en trouwlocatie. Het college zou voor de zomer onderzoek hebben gedaan wat er dan wél mogelijk is in het gebouw. Die uitslag is nog niet bekendgemaakt. Het college wil nu een tijdelijke gebruiker zoeken die onder voorwaarden in de kas aan de slag gaat. ,,Als testcase voor een meer permanent gebruik van de kas.” De gemeente houdt in de gaten wat de effecten zijn op vooral parkeren, verkeer en geluid. Niet duidelijk is nog wie ’s winters de forse verwarmingskosten draagt. Ook zal de huurprijs fors lager zijn.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.