GroenLinks, al echt oppositie, hekelt 'plan ouderwetse inbreng bewoners '

Hans van Keken
Soest

GroenLinks Soest heeft nu al een fiks wantrouwen tegen de soort bestuurlijke vernieuwing die beoogde coalitiepartijen D66, CDA, VVD en Soest2002 lijken voor te staan. De partij vreest dat dit gaat uitdraaien op ’een ouderwetse vorm van inbreng organiseren’.

En dat is, aldus de partij, onvoldoende waarborg voor betrokkenheid van inwoners bij het beleid. GL Soest concludeert dat onder meer na de uitnodiging aan niet-coalitiepartijen om mee te denken. Die geeft de nu in de oppositie - al bezigt D66 die term liever niet - belande partij het gevoel dat inbreng een eenzijdig proces zal zijn. Getuige de mededeling van collegepartijen dat ’op hoofdlijnen gerapporteerd zal worden wat ermee gedaan is’.

GL ziet donkere wolken voor onder meer klankbordgroep Soest-Zuid en de sport. Ook is er concreet zorg over het eventueel terugdraaien van het door de raad genomen besluit over nieuwbouw van een sociaal-cultureel centrum in Soesterberg.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.