’Calis-actie’verdeelt raad Laren

Redactie Hilversum
Laren

UPDATE Niet iedereen in de Larense raad deelt de conclusie van burgemeester Roest dat het optreden van Peter Calis (Larens Behoud) richting omwonenden scouting Maggy Lekeux ’enigszins onhandig’ was.

D66 en Liberaal Laren hebben aangedrongen op de omschrijving ’onbehoorlijk’. Dat blijkt uit de reactie van de fractievoorzitters op de conclusie in het ’rapport van bevindingen’ dat is opgesteld door de burgemeester. De meerderheid van de partijen zit op dezelfde lijn als de burgemeester. Twee oppositiepartijen vinden dat optreden van het raadslid niet goed te praten is.

Elbert Roest startte vorig jaar een onderzoek nadat de advocaat van omwonenden van Maggy Lekeux schreef dat een raadslid van Larens Behoud een omwonende geld had aangeboden om te stoppen met procederen tegen de gemeente. Het ging om Peter Calis, fractievoorzitter Larens Behoud die destijds ook direct tegenover De Gooi- en Eemlander aangaf dat van omkoping geen sprake is geweest.

Tegen Roest heeft Calis verklaard dat er - na overleg met wethouder Stam die er niet uitkwam met bezwaarmakers- een gesprek is gevoerd met een omwonende. ’Doel was in een door het raadslid onderstreepte rol als bemiddelaar (en niet onderhandelaar) het onderzoeken van een een exit-route. Zoeken naar een uitweg uit het (juridische) moeras waarin de gemeente onder meer na een aantal verloren procedures verzand was geraakt’. Zijn voorstel was dat in ruil voor het opgeven van verzet tegen de legalisering van de locatie, onder meer gemeentelijke vergoeding van de advocaatkosten bespreekbaar was.

De burgemeester constateert dat er feitelijk geld is geboden om te stoppen met procederen, maar dat dit gezien moet worden als een onderzoek naar een schikking. ’Over een concreet bedrag is niet gesproken’. Enkele dagen na het contact met de omwonende liet de advocaat weten dat er geen belangstelling voor een schikking was. Volgens Roest is de actie van Calis ’niet onverstandig, noch onbegrijpelijk, laat staan juridisch, moreel of anderszins verwerpelijk’. Het raadslid had beter wel wat terughoudender kunnen zijn, vandaar: ’enigszins onhandig’.

Het ligt meer op de weg van een wethouder om een schikking te peilen. Maar het contact tussen wethouder en omwonenden verliep stroef.

De Larense raadsgriffie meldt dat het rapport ’achtergrondinformatie’ is bij de verdere behandeling van de scoutinglocatie in de raadsvergadering van maart.

UPDATE persbericht Larens Behoud met reactie op rapport

Larens Behoud is ten zeerste ingenomen met de conclusies van het "Rapport van Bevindingen" van burgemeester Elbert Roest. De burgemeester concludeert in zijn rapport ten stelligste dat Peter Calis integer heeft gehandeld in zijn optreden met de omwonenden van Maggy Lekeux aan de Vredelaan, hetgeen door het voltallig Larens presidium wordt onderschreven. "Dat was bepaald geen verrassing" zegt voorzitter Timo Smit, "het bestuur had al binnen een paar dagen een brief met volmondig excuus van de advocaat over de gewraakte zinsnede, waarin een raadslid van Larens Behoud van omkoping werd beticht".

Het bestuur van Larens Behoud betreurt het dat de raad van Laren niet in unanieme collegialiteit het rapport van de burgemeester heeft onderschreven. Zij zijn niet unaniem in hun oordeel of het handelen van Calis “enigszins onhandig” is geweest maar zelfs “onbehoorlijk”. Timo Smit: “Omgekeerde wereld, onhandig gaat eigenlijk al te ver! De integriteit staat immers buiten kijf”

“Hier werd de goede naam van een raadslid te grabbel gegooid, dit had ieder raadslid kunnen gebeuren. Dan kom je voor elkaar op! Wanneer de advocaat zelf stelt dat welke vorm van verdachtmaking dan ook niet de bedoeling was en de burgemeester concludeert dat integer is gehandeld, hoe is het dan mogelijk dat niet iedereen dit onderschrijft?” Integriteit gaat boven alles en dient altijd de basis van handelen te zijn.

Stappen

Larens Behoud roept op tot stappen om het aanzien van de lokale politiek in de toekomst beter te beschermen. Raadsleden zijn op deze manier vogelvrij doordat iedereen zomaar alles kan roepen om de besluitvorming te frustreren. Wat Larens Behoud betreft zou de griffier meer ruimte moeten krijgen om ingekomen stukken op dit soort ongefundeerde beschuldigingen te kunnen controleren. Het woord is nu weer aan de politiek, voor de scouts van Maggy Lekeux en voor de omwonenden is het te hopen dat er snel duidelijkheid komt in dit langlopende dossier.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.