Wijdemeren 2020: ’Wij willen de democratie redden’

Van Voorthuizen, Lambers en Senteur in een typisch Wijdemeerse omgeving.© foto studio kastermans/leon dakkus

Ronald Frisart
Wijdemeren

Radicale hemelbestormers zijn ze allerminst. Zo zien ze er niet uit en zo praten ze ook niet. Maar Friso van Voorthuizen, Frank Senteur en Egbert Lambers zijn wel diep-bezorgde burgers van Wijdemeren. Precies daarom zijn ze het burgerinitiatief Wijdemeren 2020 begonnen.

Ze vrezen dat deze gemeente met zijn vijf karakteristieke dorpen, zijn fraaie, uitgestrekte plassen en zijn weilanden willens en wetens in de armen wordt gedreven van de veel grotere, stadse buurman Hilversum. Als de Wijdemeerse bevolking dat een goed idee vindt: prima natuurlijk. Maar alles lijkt erop te wijzen dat de inwoners van Loosdrecht, Kortenhoef, Nederhorst den Berg, ’s-Graveland en Ankeveen dat helemaal geen goed idee vinden.

Toch koersen burgemeester en wethouders van Wijdemeren en niet te vergeten de provincie Noord-Holland richting zo’n vermaledijde bestuurlijke fusie met de mediastad. Het bestuurskrachtonderzoek dat bureau Deloitte heeft gedaan in het Gooi en de Vechtstreek wordt dan wel voorgesteld als onafhankelijk en neutraal, maar is dat volgens het veronruste drietal geenszins. Ook na de extra uitleg die twee Deloitte-onderzoekers deze week in het Wijdemeerse gemeentehuis kwamen geven, zijn Senteur, Lambers en Van Voorthuizen daarvan overtuigd.

Meningen, geen feiten

Hun voornaamste klacht over het rapport ’Het resultaat telt’ is dat de onderzoekers hun conclusies (vooral: er moeten in de regio via fusies drie gemeenten worden gevormd) niet baseren op spijkerharde, controleerbare feiten, maar op de mening van een zeer beperkt aantal mensen en organisaties, waarbij de mening van burgemeester en wethouders zwaar weegt. Onder de Wijdemeerse inwoners wordt weliswaar nog een enquête gehouden, maar die zal slechts één van de elementen zijn op grond waarvan de gemeenteraad later dit jaar moet bepalen welke weg Wijdemeren moet inslaan.

Daar tegenover stellen zij de petitie tegen fusie met Hilversum die ze hebben laten rondgaan en waaronder liefst 7.734 Wijdemeerders hun handtekening zetten. Senteur: ,,Zo veel stemmen zijn goed voor dertien raadszetels’’. Een ruime meerderheid, want de Wijdemeerse raad telt er negentien. Van Voorthuizen: ,,Als partijen dat signaal negeren is dat politieke zelfmoord’’. Die partijen zullen, meent hij, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 harde klappen krijgen.

Wat het trio enorm stoort, is dat de vraag ’wel of niet fuseren’ bij de verkiezingen in 2014 nog geen enkele rol speelde terwijl, in Senteurs woorden, twee jaar geleden plotseling een eventuele fusie met Hilversum op tafel kwam. ,,En dat terwijl de Wijdemeren in 2002 is gevormd om een blok tegen Hilversum te vormen.’’

Verspreking

Lambers vindt het veelzeggend wat Tim Emmelot (toen nog VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad) eerder dit jaar zei. ,,Naar aanleiding van het ontvlechten van de banden tussen Wijdemeren en Stichtse Vecht pleitte hij ervoor de bestuurskrachtmeting eerder te houden. ’Dan kunnen we onze keuze onderbouwen’, zei hij toen. Hij versprak zich gewoon. Wat je nu ziet, is dat de bestuurskrachtmeting in lijn is met die opzet’’, concludeert Lambers. Niet voor niets heeft hij ’het gevoel dat er achter de schermen gigantische druk wordt uitgeoefend op de gemeente’.

Van Voorthuizen herinnert er in dat verband aan dat wordt ’gedreigd’ dat de provincie over drie jaar de knoop doorhakt en tot fusies besluit. Hij noemt dat ’juridisch glad ijs’. ,,Alleen als gemeenten er een puinhoop van maken mag de provincie ingrijpen, maar van een puinhoop is geen sprake.’’

Haaks op de feiten

Zonder uitputtend te zijn somt Van Voorthuizen een aantal zaken uit het onderzoek op die volgens hem haaks staan op de feiten. ,,De financiën? Financieel zit het goed in Wijdemeren. Er zijn geen grote risico’s.’’ Hij zou daaraan kunnen toevoegen: onder aan de streep van de begroting 2017 staat een overschot van 75.000 euro en dat loopt in de jaren daarna nog aanzienlijk op. ,,In de laatste najaarsrapportage gaf het college aan dat de gemeente Wijdemeren voldoet aan de meeste prestatie-indicatoren. In het bestuurskrachtonderzoek zeggen ze nu iets anders. Is het ambtenaren apparaat te krap? Wijdemeren heeft meer ambtenaren dan vergelijkbare gemeenten. En je kunt eventueel flex-krachten inhuren als dat nodig is. Bovendien: als een wethouder denkt dat hij of zij het niet aan kan, treed dan af en maak plaats voor iemand die het wel aan kan.’’

Niet gecheckt

En als hij dan nog een enkel detail naar voren mag halen dat illustreert waarom het Deloitte-rapport rammelt, noemt hij de opmerking in dat rapport dat vergunningen voor evenementen problemen opleveren. Soms zou zo’n vergunning pas afkomen op de dag dat het evenement begint. Dat hadden de onderzoekers vernomen in ’de omgeving’ van de gemeente. ,,Maar uit de toelichting die twee onderzoekers dinsdag gaven, bleek dat ze helemaal niet hebben gecheckt of dat klopt. Het was volgens die twee maar ’een voorbeeld’.’’

Senteur leidt het gesprek terug naar de kern waar het Wijdemeren 2020 om gaat: bij de vraag hoe de Wijdemeerse toekomst er uit moet zien heeft de burger veel te weinig in te brengen. Dat moet anders. De vraag is niet wat bestuurders willen, de hamvraag is wat de inwoners van Wijdemeren willen, wat de kiezer wenst. Heel kort en bondig vat hij het daarom zo samen: ,,Wij willen de democratie redden’’.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.