Blaricum pragmatisch bij aanpak grondroof Bijvanck

© foto google earth

Edward de Vries Lentsch
Blarcium

Het illegaal grondgebruik in de Blaricumse Bijvanck (207 gevallen) wordt door de gemeente niet tot het uiterste aangevochten. Het vermijden van ’maatschappelijke onrust’ is hiervoor een belangrijke reden.

De gemeente nam twee jaar geleden honderdzestig adressen op de korrel waar meer dan veertig vierkante meter gemeentegrond is gestolen. In 81 gevallen is inmiddels de grond gekocht van de gemeente, meldt het Blaricumse college aan de gemeenteraad. ’Van de 79 resterende gevallen zijn er 64 die dateren uit de jaren tachtig en negentig. Van deze 64 is er door 44 woningeigenaren een beroep gedaan op verjaring. Gezien het reeds langdurig in gebruik zijn van deze percelen grond zal een juridische procedure tot ontruiming veel tijd en geld gaan vragen. Het college is van mening dat hoewel een beroep op verjaring uiteindelijk naar ons idee geen stand zal houden, wij toch verkiezen de procedure hiervoor niet te starten. Mede gezien de maatschappelijke onrust waartoe dit zal leiden.’

In twintig andere gevallen kan er geen verkoop plaatsvinden vanwege aanwezige leidingen en riolering, maar ook deze adressen blijven buiten schot. Vijftien huurwoningen hebben van hun huisbaas te horen gekregen dat ze de gepikte grond moeten teruggeven. De eigenaar, een particuliere investeringsmaatschappij wil de grond niet zelf kopen. De gemeente wacht af hoe dit zich verder ontwikkelt.

Medewerkers van de gemeente (buitendienst en handhavers) staan op scherp om nieuwe gevallen ’per ommegaande’ te melden.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.