Grimmig afscheid hoofdsponsor HCAW

Ron Jaarsma. Foto Studio Kastermans

Robert Berkeley
Bussum

Ron Jaarsma neemt dit jaar met pijn en teleurstelling afscheid van HCAW. Dertig jaar duurde het huwelijk tussen sponsor Mr. Cocker, het bedrijf van Jaarsma, en de Bussumse honk- en softbalclub. De verzuring heeft toegeslagen, vooral door een conflict over geld. De 66-jarige Jaarsma had aantoonbaar nog ruim 40.000 euro tegoed van HCAW. Maar de Arbitragecommissie Sponsorzaken oordeelde anders en als hij zijn geld alsnog via de rechter zou kunnen ophalen, is HCAW failliet.

De kiem van het gesteggel over geld ligt in 1992. Toen liet Jaarsma tien relatie-units plaatsen langs het speelveld van HCAW. Kosten: 150.000 gulden, afkomstig uit de zak van Jaarsma. Exploitatie en opbrengst van negen units zou HCAW ten deel vallen, Jaarsma had recht op één eigen box. In de overeenkomst werd voorts afgesproken dat HCAW of een aan de vereniging gelieerde stichting de relatie-units in 2004 zou kopen voor 90.000 gulden. Duidelijk. Totdat HCAW, in de persoon van voormalig voorzitter Wil Kitslaar, claimde dat Jaarsma had afgezien van de 90.000 gulden, inmiddels omgerekend in euro’s een bedrag van 40.840,22. Volgens Kitslaar had Jaarsma besloten de relatie-units te schenken aan HCAW. En toen laaide een bittere strijd op.

Jaarsma zegt, nadat hij deze krant inzage heeft gegeven in een enorme papierstapel, met daarin alle officiële correspondentie tussen sponsor en club: ,,In 2004 had HCAW moeten gaan betalen. Maar de club had geld geïnvesteerd in circa vierhonderd zitplaatsen en een sporthal, waarvoor aflossingen moesten worden gedaan. Ik heb toen in goed vertrouwen gezegd: ’J ongens, dat komt dan later wel een keer. Ik hoopte met goede sportvrienden een leuke ouwe dag te hebben met behoud van goed honkbal. Die business-boxen, daar hebben we het later wel een keer over’. Maar als ik HCAW eventueel geld zou kwijtschelden, dan zou het wel míjn beslissing zijn, of die van mijn kinderen.’’

Een en ander bracht de twee partijen voor de Arbitragecommissie Sportsponsoring, nadat eerdere bemiddeling door Paul Barneveld, wethouder van sport in Bussum, niets had opgeleverd. Wederzijds werden er bedragen geëist: HCAW had nog reguliere sponsorgelden van Mr. Cocker tegoed, Jaarsma wilde zijn 40.840 euro. ,,Niet dat ik die ook zou hebben geïncasseerd. Want dan zou HCAW meteen failliet zijn geweest. En ik heb niet dertig jaar lang mijn tijd en geld in deze vereniging gestoken om de boel tenslotte op de klippen te laten lopen. Maar ik wilde in elk geval mijn gelijk halen.’’

Dat gelijk kreeg Jaarsma niet. HCAW stelde zich op het standpunt dat de sponsor een overeenkomst had voor gratis gebruik van één relatie-unit tot en met 2003. Toen Jaarsma zijn sponsorcontract verlengde tot 2014, meende HCAW, moest hij eigenlijk per seizoen zesduizend gulden extra neertellen voor de huur van een relatie-unit. Bij elkaar opgeteld zou dat elf keer zesduizend, dus 66.000 gulden (30.000 euro) zijn, waardoor slechts een restschuld van HCAW aan Mr. Cocker zou overblijven van 10.909 euro.

Mr. Jan Loorbach, bekend als bestuurder van NOC*NSF, velde tenslotte het eindoordeel: Mr. Cocker moest HCAW 14.430 euro betalen (restant sponsorbijdrage + rente over 2012) en werd verplicht over 2013 en 2014 de sponsorovereenkomst à 25.000 euro per seizoen na te komen. HCAW moest 10.909 euro aan Mr. Cocker betalen, voor de bouw van de relatie-units.

Jaarsma is nog steeds furieus. Op 27 januari van dit jaar waren 73 leden er getuige van dat Jaarsma gedurende 35 minuten tijdens de algemene ledenvergadering de vloer aanveegde met Wil Kitslaar. Jaarsma: ,,Ik ben bestolen door Kitslaar en dat heb ik in de algemene ledenvergadering van januari ook hardop gezegd. Hij hield zijn mond, en wie zwijgt…’’

Jaarsma heeft overwogen om naar de burgerrechter te stappen. ,,Het kan niet zo zijn dat ik op deze manier bedrogen word. De kans is groot dat ik een zaak voor de rechter zou winnen. Maar daar schiet ik niets mee op. Het kost me alleen maar geld, energie en slapeloze nachten en als ik win, heb ik alleen maar mijn gelijk gehaald. Want HCAW heeft geen geld en ik wil de club niet kapot maken. Dus ik zit in een onmogelijke situatie.’’

Uitspraak

De HCAW-sponsor bestrijdt de uitspraak van de Arbitragecommissie Sponsorzaken en de daarin door HCAW (Wil Kitslaar) gevoerde argumentatie.

1.) ,,De interpretatie van de toenmalige voorzitter van HCAW, Kitslaar, dat ik de relatie-units ooit aan de club zou schenken, is door hem zelf verzonnen. Die toezegging is door mij nimmer gedaan. Er staat daarover ook nergens iets zwart op wit, er is geen notariële akte en er is geen toestemming van mijn kinderen, die nu de directie voeren over het bedrijf Mr. Cocker.’’

2.) ,,Er zou over deze kwestie mediation plaatsvinden door Paul Barneveld, de wethouder van sport. Die had dat aangeboden. Dit is volledig geblokkeerd door Wil Kitslaar.’’

3.) ,,Ik heb altijd vertrouwen gehad in het bestuur, maar wat Kitslaar uit zijn duim heeft gezogen is beneden elk niveau. Het grofste dat hij heeft bedacht is de 66.000 gulden (30.000 euro, red.) die hij opvoerde bij de arbitragecommissie voor de huur van een business-box van 2004 tot en met 2014. HCAW moest mij nog 40.840,22 euro van de leningsovereenkomst betalen voor de relatie-units en het is werkelijk ongehoord om, namens HCAW, een truc te bedenken om de vereniging 30.000 euro rijker te maken. Als er één is die recht op geld heeft, is het uiteraard Mr. Cocker en niet het bestuur. Kitslaar heeft nota bene de overeenkomst in 1992 zelf op papier gezet.’’

4.) ,,In de arbitragezaak is de door beide partijen getekende leningsovereenkomst totaal genegeerd.’’

Meer nieuws uit Sport Regionaal