Begroting Baarn op orde, maar financiële toekomst is nog onzeker

Joost Reijnders
Baarn

Financieel heeft Baarn de zaken keurig op orde, voldoende geld op de spaarbank, gemeentelijke lasten die niet omhoog gaan. Maar ondanks dat is er veel financiële onzekerheid. Vooral over de bijdragen van het Rijk.

Het college presenteerde dinsdag de perspectiefnota voor de komende vier jaar, waarin de te verwachten (financiële) ontwikkelingen zijn verwoord. Veel nieuw beleid zal dit college niet meer initiëren; er zijn immers verkiezingen in maart en aan de lopende projecten heeft het college de handen meer dan vol: samenvoegen van de bibliotheek en De Speeldoos, een ambitieus woningbouwprogramma, de moeizame afbouw van het aantal beschermde wsw-banen bij Amfors, de toekomst van Paleis Soestdijk of de plannen voor een ingrijpende reconstructie van de entree van het dorp bij de Escherrotonde.

En dan is daar de zorg. Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente heel veel Rijkstaken op haar bordje gekregen, gecombineerd met een bezuiniging, en tot nu toe is het Baarn gelukt om binnen de budgetten te blijven. Sterker, er is zelfs geld overgebleven. Dat biedt ruimte voor nieuw beleid. En dat is vooral preventief beleid: voorkomen dat kinderen in de (peperdure) jeugdzorg terechtkomen, dat gezinnen in de problemen raken. Zorgwethouder André van Roshum (CU/SGP) : ,,Waar we langzaam maar zeker naar toe willen, is een verschuiving van instelling naar thuis. Dat kinderen zoveel mogelijk thuis opgroeien. Nieuw is dat we gezinnen gaan laten ondersteunen door andere gezinnen. Daarvoor gaan we een coördinator aanstellen, die ook voor trainingen gaat zorgen. We willen mensen zo laag mogelijk in de zorgpiramide bereiken.’’

Al met al veel taken voor een kleine gemeente die zelfstandig wil blijven. De ontwikkelingen in Gooi en Vechtstreek - opnieuw staat daar een grote gemeentelijke herindeling op stapel - gaan (vooralsnog) aan Utrecht voorbij, zegt burgemeester Mark Röell (VVD) met enige opluchting in zijn stem. Wat hem betreft beperkt Baarn zich tot samenwerken met de buurgemeenten op inhoud en op ambtelijk niveau. Wethouder Financiën Theo Stroo (D66): ,,Het is niet onze eerste insteek om meer te gaan samenwerken. We blijven een kleine gemeente.’’

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.