’Draagvlak afkoppelen daken Laren weg’

Drukte in de raadzaal van Laren vlak voor het begin van de commissievergadering.© foto holland media combinatie

Edward de Vries Lentsch
Laren

De verplichte afkoppeling regenpijpen van het riool in Laren dreigt in gevaar te komen door extreem tegenvallende kosten waarmee huiseigenaren worden opgezadeld.

De raadzaal in Laren puilde dinsdagavond uit. Bezorgde particulieren uit vooral de hoger gelegen villawijken stonden tot op de gang. Insprekers confronteerden het dorpsbestuur met afkoppelprijzen van 12.000, 17.000 en 24.000 euro. Het prijskaartje voor de inwoners zou in totaal wel eens boven de 10 miljoen euro uit kunnen komen. Het regent inmiddels bezwaarschriften.

Ruim een jaar geleden was het een stuk rustiger op de publieke tribune. De Larense gemeenteraad keurde met 10-5 de invoering van verplicht afkoppelen goed. Veel meer dan 1000 euro zou het niet gaan kosten? Toegegeven, niemand wist het zeker. Solidariteit met het door waterschade getroffen lage centrum woog het zwaarst. Liberaal Laren, CDA en half D66 stemden tegen.

De realiteit werd door inwoners voorgerekend. ,,De afkoppelkosten werden een jaar geleden op 200-300 euro ingeschat, met 1000 euro als maximum’’, aldus een van de insprekers. ,,Omgerekend over de 4000 Larense daken 1 miljoen euro.’’

Het recente rekenrapport van de gemeente waarbij op basis van 29 woningen een gemiddeld van ruim 1700 euro uit de bus rolt, zou zelfs nog te optimistisch kunnen zijn. ,,Dan gaat het niet 7 miljoen maar meer dan 10 miljoen euro kosten. Ik moet vaststellen dat de sympathie voor het (afkoppel)project geheel is verdwenen. Reden: onderschatting van de kosten en amateuristische aanpak. Zo komt het over: Geen strak project met een deugdelijk vooronderzoek, maar een proces waarin ad-hoc de weg wordt gezocht die, zoals we helaas moeten vaststellen, nog niet is gevonden. Dat stoort huiseigenaren behoorlijk en dan gaan de hakken in het zand. Er is nog nauwelijks ontkoppeld. Iedereen wacht af. Het wordt tijd om de zonnige bril met betrekking tot dit project af te zetten. En met een reële blik naar ’Laren droog’ en de kosten te kijken. De huiseigenaar en de kiezer die straks weer aan de beurt is, verwacht dat van u. Doe eerst deugdelijk onderzoek naar oplossingsrichtingen. Door hoge kosten en warrige aanloop ontbreekt niet alleen het draagvlak, maar ook de wettelijke basis die immers op redelijkheid is gebaseerd.’’

VVD Laren wil niet op dezelfde voet doorgaan. Eerst oplossingen vinden. Ook de grootste collegepartij, Larens Behoud denkt die kant uit. Wethouder Ton Stam heeft zijn, door hemzelf een jaar geleden voorspelde, ’uphill battle’ gekregen. Het hele project stilleggen, geen denken aan. Hoogstens handhaving uitstellen. De wethouder staat achter het beleid. Aan creatieve ideeën geen gebrek. Maar hij beseft ook de noodzaak binnen een paar maanden ,,harde, duidelijke voorstellen om pieken in de kosten voor kleine en grote huizen af te toppen’’ op tafel te leggen. Daarvoor gaat hij in mei groen licht aan de raad vragen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.