Stop verrommeling van toegangsweg

Alexander Poort
Naarden

De Amersfoortsestraatweg verdient een opknapbeurt en moet een waardige toegangsweg worden tot de Vesting. Daartoe heeft de gemeente Gooise Meren nu een beeldkwaliteitsplan vastgesteld waaraan de straat naar zijn mening moet voldoen.

Er is nooit een eenduidig plan geweest voor de hele Amersfoortsestraatweg tussen de rotonde tot de kapitein Meijerbrug. Deze heeft de huidige inrichting gekregen door de ad hoc ontwikkelingen in de loop der jaren. Ook het gebruik van de omliggende bebouwing is met sportvelden, wonen, winkels en maatschappelijke doeleinden zeer divers. ’Hierdoor is het straatbeeld verrommeld en heeft het niet de uitstraling, kwaliteit en samenhang die de straat, die dé entree vormt tot de historische vesting Naarden, behoort te hebben’, zo stelt het college in het raadsvoorstel dat bij het plan van aanpak is ingediend.

Maar hoe moet het aanzicht van de Amersfoortsestraatweg dan straks zijn? In ieder geval moet het groene profiel worden behouden ’en waar mogelijk versterkt’. Parkeren is uit het zicht aan de Amersfoortsestraatweg, de schootsvelden en de Beethovenlaan. De parkeerplekken hebben bovendien een landschappelijke uitstraling óf zijn ’onderdeel van het gebouw’.

Er komen minimaal vier doorzichten aan de westzijde: de abri, het parkje, bij Naarderheem en naast De Flank. En ten minste twee doorzichten aan de oostzijde: bij de vesting en bij de sportvelden. Bebouwing aan de schootsvelden wordt zorgvuldig vormgegeven. Achterkanten aan de sportvelden worden aan het zicht onttrokken, bijvoorbeeld met een dubbele bomenrij. Ook aan de bouwhoogtes, de diepte van de tuinen en zelfs de inrichting van de tuinen worden hoge eisen gesteld volgens dit beeldkwaliteitsplan.

Het plan dat nu voorligt wordt niet in een keer uitgevoerd. Het is de bedoeling dat dit telkens in gedeeltes wordt aangepakt, zodra het betreffende deel van de straat wordt heringericht. Dit beeldkwaliteitsplan dient dan als leidraad, zodat het niet meer van toevalligheden afhangt hoe de weg wordt ingericht. De gemeenteraad praat woensdag over de plannen met de Amersfoortsestraatweg.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.