’Pittig gesprek’ over inperking van inloop St. Joseph

© Archief Studio Kastermans

Ronald Frisart
Hilversum

De Hilversumse wethouder Eric van der Want (zorg) heeft maandag ’een pittig gesprek’ met GGZ Centraal over de ingeperkte inloop in wijkcentrum St. Joseph voor mensen met een psychiatrische aandoening. Van der Want heeft dat laten weten aan gemeenteraadslid Saami Akrouh (PvdA).

Vorig jaar ontstond onrust door de aankondiging dat GGZ Centraal een einde zou gaan maken aan de dagopvang en inloop voor zo’n 45 mensen met een psychiatrische aandoening. Die opvang en inloop waren tot dat moment georganiseerd aan de Korte Noorderweg en in wijkcentrum St. Joseph.

De Regio Gooi en Vechtstreek had bepaald dat voortaan de gemeenten de opvang en inloop voor deze groep kwetsbare mensen zouden gaan regelen. De Hilversumse gemeenteraad reageerde op de onrust door een motie aan te nemen waarvan de strekking was dat de oude voorziening niet mag worden aangetast tot er een goed alternatief is.

Akrouh heeft wethouder Van der Want erop geattendeerd dat de inloop in St. Joseph inmiddels toch met anderhalve dag per week is ingekrompen. In strijd met de motie en dus aanleiding om in actie te komen, aldus de PvdA’er. In zijn antwoord begon Van der Want met de opmerking dat hij niet weet of dat wel in strijd is met de aangenomen motie.

De beperking van de voorziening voor verwarde mensen was hem pas afgelopen woensdag ter ore gekomen. Wel beloofde hij maandag met GGZ Centraal een ’pittig gesprek’ te zullen hebben en de raad over het resultaat te informeren.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.