’GNR-overval’ was al aangekondigd

Eddie de Paepe
Hilversum

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om (per 1 januari 2019) uit het GNR te stappen kan voor de Gooise gemeenten niet een donderslag bij heldere hemel zijn geweest.

Dit blijkt uit antwoorden van het Hilversumse college op vragen van de SP. Deze krant berichtte op 5 juli over het besluit. Het slechte nieuws overviel het GNR. Ook de andere participanten (de Gooise gemeenten en Amsterdam) en de Statenleden moesten het uit de krant lezen. De Hilversumse wethouder Jan Kastje meldde daarop aan de raad: ’Wij zijn als college nog niet door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over dit voorgenomen besluit’.

Ontwijkend

De SP heeft over de gang van zaken acht vragen gesteld aan B en W. Een deel van die vragen krijgt geen of een ontwijkend antwoord. Zoals: ’Hoe kan het dat gedeputeerde staten van Noord-Holland een besluit neemt en gemeenten én het GNR dit in de krant moeten lezen?’. En: ’Moet het voornemen van gedeputeerde staten tot uittreding worden gezien als drukmiddel jegens GNR (en dus gemeenten)?’.

Klip en klaar

De SP wilde verder weten of het college de gang van zaken - ’omgangsvormen over wie wanneer geïnformeerd wordt’ - gaat bespreken met Gedeputeerde Staten, en daar ’klip en klare afspraken’ over gaat maken. Antwoord van B en W: ’Dit zal worden besproken met de verantwoordelijk gedeputeerde’.

Informeel

In antwoord op een andere vraag van de SP erkent het college dat er in de afgelopen maanden ’informele verkennende gesprekken’ zijn gevoerd tussen de Gooise participanten, en dat de provincie daarbij ’aanwezig was’. ’De provincie heeft in deze verkenningen aangegeven dat zij een andere relatie met het GNR wenst en niet langer onderdeel wil zijn van de samenwerkingsovereenkomst (SOK).’ B en W beklemtonen echter dat dit alles ’informeel’ was en ’zonder dat Gedeputeerde Staten daar over hadden besloten’.

Notulen

De SP vroeg of er notulen van de die overleggen zijn en ’een voorstel om te komen tot een akkoord’. Er zijn beknopte verslagen van de informele verkenningen, reageert het college (dat blijkbaar niet uit zichzelf aanbiedt die notulen met de raad te delen). En: ’Deze verkenningen hebben niet geleid hebben tot overeenkomst over een voorstel om te komen tot een akkoord’.

Kastje gaat eind augustus in gesprek met Gedeputeerde Staten. Het college belooft de raad daarover te informeren.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.