Vroegschool Wijdemeren scoort nog te weinig

Casper van den Broek
Wijdemeren

De voor- en vroegschoolse educatie in Wijdemeren, speciaal bedoeld voor peuters en kleuters met een achterstand, boekt op dit moment nog onvoldoende resultaten.

Volgens een rapport van de Inspectie van het Onderwijs staat de begeleiding niet goed op papier en is niet duidelijk zichtbaar of de kinderen er op vooruit gaan. De vroegschoolse educatie is speciaal bedoeld voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet vlot verloopt, soms omdat hun taalvaardigheid thuis onvoldoende wordt gestimuleerd. Al enkele tientallen jaren probeert de overheid kinderen op een zo jong mogelijke leeftijd te begeleiden en te stimuleren. Dit om te voorkomen dat zij een achterstand oplopen. De uitvoering van dit beleid ligt bij de gemeentelijke overheden.

Ouders

Over het algemeen is de inspectie overigens tevreden over deze vorm van educatie in Wijdemeren. Zowel de organisatie en coördinatie door de gemeente als de toeleiding van de kinderen naar de opvangplekken verlopen goed. Tijdens de inspectie waren er in de plassengemeente 25 plekken voor deze allerkleinsten beschikbaar, waarvan er 23 waren bezet.

De gemeente heeft een verbeterplan en voert op dit moment overleg met de vroegscholen over het verbeteren van de resultaten. Ook aan de relatie met de ouders wordt gewerkt. Zij moeten meer worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Eind dit jaar gaat het consultatiebureau daarom anders werken. Nog voordat een kind een indicatie krijgt wordt er al een overeenkomst met de ouders gesloten. Samen met de scholen en de opvang wordt nagedacht over aanvullende maatregelen. Echt voorbeeldig is Wijdemeren als het gaat om het aanbieden van proefplaatsen voor twee maanden. Dan kan worden gezien of een kind een indicatie nodig heeft.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.