Grote eensgezindheid Crailo-leden

Eddie de Paepe
Hilversum

Met een nieuw, door de leden gesteund bestuur wil Dierenasiel Crailo weer gaan bouwen aan de toekomst. Tegelijk moet de onderste steen boven komen over de handel en wandel van het oude bestuur en ex-directeur Veenstra.

Dit was de heldere boodschap van de algemene ledenvergadering, die woensdagavond werd gehouden op het terrein van het dierenasiel aan de Nieuwe Crailoseweg. De vergadering was op touw gezet door een groep bezorgde leden. Cees Boonen fungeerde als dagvoorzitter, ter zijde gestaan door advocaat Rik Analbers. Een kleine negentig leden was naar de tent op het cursusterrein van het dierenasiel gekomen. Opgeteld bij de afgegeven volmachten konden bijna vierhonderd van de in totaal drieduizend leden hun stem laten horen. En dat deden zij ook, met grote eensgezindheid.

Allereerst werd het ongeldig verklaren van het lidmaatschap van een flink aantal kritische leden teruggedraaid. Opvallend was dat dit met instemming van de verantwoordelijken gebeurde. Te weten de twee aanwezige leden van het op dat moment nog zittende bestuur: John Renders en Thea Bakker.

Helderheid

Daarna gingen alle handen op elkaar voor de instelling van een kascommissie. Irma Egberts, Anne-Marie Porre en Alice Horlings-Nell krijgen - ondersteund door specialisten als een forensisch accountant - de zware taak om een diepgravend financieel en juridisch onderzoek op te starten. Dit moet helderheid verschaffen over wat er zich in de afgelopen jaren achter de schermen heeft afgespeeld.

Volgende punt op de agenda was het ontslag van de drie zittende bestuursleden. Voorzitter Renders trok, mede namens de andere twee, het boetekleed aan. ,,We hebben steken laten vallen.” De Eemnesser, die ’tegen het advies’ van zijn huisarts in naar de bijeenkomst was gekomen, erkende dat het bestuur tekort is geschoten, met name in de communicatie met leden, vrijwilligers en personeel. Renders refereerde aan de omstreden oud-directeur/adviseur Tjeerd Veenstra. ,,Wij dachten dat hij ons altijd volledig van alles op de hoogte hield, maar dat bleek niet zo te zijn. We hadden veel eerder moeten ingrijpen.”

Ontslagen

Renders: „Wij willen graag met het nieuwe bestuur gaan bouwen”. Dat kon niet als bestuurslid, maakte Boonen direct duidelijk. Wel om de opvolgers in te werken. Renders en Bakker gingen daarmee akkoord en traden af. Gretha Lijnsvelt, het afwezige derde bestuurslid dat al eerder had willen afzwaaien, werd door de leden ontslagen.

Nadat die hordes waren genomen kon het nieuwe bestuur aantreden. Nadat zij zich kort hadden voorgesteld was er unanieme steun voor de vier kandidaten: Dominique Barmentlo, Regina Crooswijk, Ellen Jongerden en Patricia Vermeulen. Het is de bedoeling dat zich bij dit viertal - dat snel aan de slag wil - nog andere bestuursleden voegen.

Dienstwoning

In de rondvraag informeerden leden onder meer naar de dienstwoning naast het dierenasiel, die nog steeds bewoond wordt door ex-directeur en ex-adviseur Tjeerd Veenstra. Zorgen waren er ook over de nog niet vastgestelde jaarrekening, waardoor mogelijk de goede doelen-status (Anbi) in gevaar komt.

Dagvoorzitter Cees Boonen beloofde namens het kersverse bestuur dat de leden goed op de hoogte zullen worden gehouden van alle ontwikkelingen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.