Het GNR werkt aan de toekomst

De schaapskudde trekt door de Zanderij Crailoo, op een steenworp afstand van het hoofdkantoor van het GNR. Het Waterparel-project (inclusief nieuw vlonderpad) wordt dit jaar afgerond..© Archieffoto: Studio Kastermans

smoelen seinstraat de gooi- en eemlander auteursportretjes Eddie de Paepe© Peter Schat

1 / 2
Eddie de Paepe
Hilversum

De Stichting Goois Natuurreservaat is bezig met een flinke (organisatorische) koerswijziging. Deze ’professionaliseringsslag’ vraagt veel aandacht, energie en geld. Inmiddels is het GNR bezig met het voorbereiden en op de rails zetten van allerlei (tast- en zichtbare) nieuwe projecten. Die variëren van de bouw van een tweede schaapskooi annex bezoekerscentrum tot een onderzoek naar de toekomst van de parkeer- en dagrecreatieterreinen.

De nieuwe werkwijze van het GNR blijkt onder meer uit het projectenprogramma. Dit moet bijdragen aan ’een steviger planmatige aanpak en een betere sturing op realisatie van projecten’.

In het programma legt het GNR de eigen keuzes en prioriteiten vast. Uit een recente actualisatie blijkt dat in 2017 en begin 2018 al een groot aantal projecten in gang is gezet. Zoals een onderzoek naar de parkeer- en dagrecreatieterreinen. ’De staat van onderhoud van (een deel van) de parkeerterreinen vraagt om actie op korte termijn’, constateert het GNR. ’In beeld gebracht moet worden in hoeverre alle parkeerterreinen in stand moeten blijven, waar ze het beste gesitueerd en hoe ze vorm gegeven kunnen worden, en wat de behoefte is in het licht van ontwikkelingen binnen de (dag) recreatie(terreinen).’ Zodra er een visie op tafel ligt kan ’strategisch doordacht gestart worden met de (her)inrichting van die terreinen’.

Waarden

Verder is het GNR bezig met het inventariseren van waarden op het gebied van natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie.

’Deze inventarisatie is nodig om op basis daarvan afgewogen keuzes te kunnen maken ten aanzien van recreatieve zonering, investering in kwaliteitsverbetering en bescherming en om te kunnen communiceren over de waarden ten behoeve van draagvlak.’

Een ander project is de ’businesscase’ voor ’t Laer, het groepsverblijf voor veldwerk en natuureducatie (en schapen) in het natuurgebied Zuiderheide. Het verblijf is verouderd en is aan vervanging toe. Ook zit er asbest in.

De haalbaarheidsstudie moet de keuze voor nieuwbouw van de accommodatie (kosten: 9,5 ton) ondersteunen en inzicht bieden in de exploitatiemogelijkheden.

Schaapskooi

Het geeft niet de allerhoogste prioriteit, maar het GNR zoekt al wel naar een goede plek voor een tweede schaapskooi (naast die op de Blaricummerheide bij de Tafelberg), eventueel in combinatie met een bezoekerscentrum.

Een tweede onderkomen voor de kudde is een lang gekoesterde wens. Eerst werd gedacht aan de Aardjesberg, waar in het verleden ook een schaapskooi heeft gestaan. Die plek is echter voor het publiek niet goed bereikbaar, ligt in de ecologische verbindingszone naar de Natuurbrug Zanderij Crailoo en is archeologisch van belang.

Daarom verschoof de aandacht naar de andere kant van de Westerheide, langs de Hilversumseweg. Bij het plan voor de tweede schaapskooi spelen ook andere zaken een rol, zoals de natuurbrug Westerheide, verplaatsing van de manege en het rechttrekken van het fietspad N525.

Zeer onlangs het het GNR-bestuur, op voorstel van een adviesgroep, gekozen voor een nieuw plan voor de Natuurverbinding Hoorneboeg. Daarmee staat het licht op groen voor de gedeeltelijke omvorming (van bos naar heide) van het gebied tussen de Hoorneboegse Heide en het Hilversums Wasmeer. Geraamde kosten: 1.150.000 euro.

Dit najaar moet het bestuur een besluit nemen over het vervolg, de inrichting en de planning van deze projecten.

Tafelberg

Andere ontwerpen zijn al vorig jaar in gang gezet. Zo verwacht het GNR dat de projecten Uitkijkpunt Tafelberg en Waterparel Zanderij Crailoo (inclusief nieuw vlonderpad) dit jaar volledig gerealiseerd worden. Het historische uitkijkpunt bij de Tafelberg verkeert in slechte staat van onderhoud. Met de geplande facelift is een kleine 260.000 euro gemoeid.

Bij de ’waterparel’ gaat het om natuurontwikkeling bij zanderij Crailoo. De voedselrijke bodems worden geplagd ten behoeve van andere, nattere natuur. Kosten: 160.000 euro.

Dit jaar moet er helderheid komen over de precieze locatie van het speelbos dat in de Sijsjesberg bij Huizen wordt aangelegd (kosten: 65 mille).

’Nadat de resultaten van het proces rond de natuurverbinding Hoorneboeg beschikbaar zijn en de lessen daaruit getrokken zijn, wordt besloten hoe en wanneer het project Natuurverbinding Laarderhoogt opgepakt wordt’. Dat betreft de A1.

Het GNR draagt verder bij aan enkele natuurmaatregelen die deel uitmaken van de verbreding van de A27. Het Plan Huydecopersweg heeft vorig jaar en begin dit jaar veel aandacht van het GNR gevraagd.

Dassenveld

Op de lijst staat verder nog het project Heidebloem en een onderzoek naar natuurherstel in het Dassenveld bij Hollandsche Rading.

En niet te vergeten de voltooiing van De Groene Schakel, het project van Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland bij Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Het GNR gaat uit van een bijdrage van 440.000 euro.

Het projectenprogramma richt zich voornamelijk op gebiedsontwikkeling, areaaluitbreiding en versterking van het recreatieve aanbod. Dit wordt gefinancierd met ’derdengelden’, waaronder de bijdrage van de Nationale PostcodeLoterij, subsidies en giften van particulieren, bedrijven en instellingen.

Participanten

Een belangrijk ander deel van de inkomsten van het GNR komt van de participanten. Vooralsnog wordt daarbij de oude verdeelsleutel gehanteerd: provincie Noord-Holland (25 procent, dit jaar dus ruim 740.000 euro), de gemeente Amsterdam (tien procent, oftewel een kleien drie ton) en de Gooise gemeenten (samen 65 procent: ruim 1,9 miljoen euro). De Gooise bijdrage wordt naar inwonertal verdeeld over Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren.

Het GNR heeft op basis van de nieuwe verdeelsleutel de ontwikkeling van de jaarlijkse bijdrage (inclusief het beheer van de rijwielpaden) van de participanten in beeld gebracht. Die blijkt gestegen van ruim 1,8 miljoen in 2008 naar ruim 3,1 miljoen in 2019. Dat is dus 1,3 miljoen meer in ruim tien jaar.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.