15-jarigen krijgen zonder probleem alcohol

Redacteur De Gooi- en Eemlander
Hilversum

Een ruime meerderheid van de horecagelegenheden, cafetaria en slijterijen in Gooi en Vechtstreek verstrekt alcohol aan jeugd beneden de zestien jaar. Dit blijkt uit een steekproef met 15-jarige ’mysteryshoppers’.

In totaal 206 verstrekkers van alcohol (cafetaria, horeca, slijterij, sportkantine en supermarkt) hebben in de periode maart tot en met juni bezoek gekregen van een 15-jarige jongen en een even oud meisjes. De jeugdige tweetallen werden begeleid door het door de GGD ingehuurde onderzoeksbureau Nuchter. Centrale vraag was of de ’mysterykids’ de door hen bestelde zwakalcoholische drank (bier, wijn of premix) kregen. Bij maar liefst 64 procent van de pogingen was dat het geval. Een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Dat de 15-jarigen in ruim drie van de vijf gevallen zonder problemen alcohol kregen noemt Irma Laméris van de GGD een zorgelijke situatie. Zij is programmaleider van het in 2007 gestarte project ’Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd’. Het is volgens haar opvallend en zorgwekkend dat met name de cafetaria en in iets mindere mate de horeca zich niet aan de wet houden. Laméris verwacht dat de nieuwe toezichthouders de neergaande lijn kunnen ombuigen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.