Een lerende en vierende gemeente

Voorganger Corrie van Egmond van OSG Kortenhoef. © foto’s studio kastermans/ronald smeenk

Tialda Hoogeveen
Kortenhoef

Zondagmorgen elf uur. De klokken van het oude kerkje op de Kortenhoefsedijk luiden ten teken dat de kerkdienst start. Voetstappen knerpen over het grind. Tijdloze geluiden. Bij de ingang deelt een grijzende vrouw de liturgie uit. Rustig kiest iedereen zijn plek, onthaast zou ik zeggen. De komende 75 minuten hoeven we niets anders te doen dan luisteren, zingen en denken. ,,Tijdens de dienst nodigen we mensen uit mee te denken over de Bijbelteksten en de uitleg”, aldus voorganger Corrie van Egmond.

Ik tel 47 bezoekers. Toch verzuipen we niet in de ruimte, de kerk is klein en knus en iedereen schuift aan in de voorste rijen. 1640, staat in gouden letters in een van de mintgroene balken gekerfd. Dit is een kerk met een ziel.

Een kerklid heet ons welkom vanachter een microfoon, gelijkvloers vanachter een door een kunstenaar gemaakt spreekgestoelte. Net als de voorganger zelf trouwens. ,,Alleen met kerst, als de kerk heel vol zit, spreek ik vanaf de kansel”, vertelt Van Egmond, parttime verbonden aan de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef.

Van Egmond en de gemeente openen de dienst samen met een bemoediging en drempelgebed, waarbij afwisselend de voorganger en de gemeente een tekst uitspreken. Aansluitend zingt de gemeente een lied uit het liedboek. Geen orgelklanken, maar pianoklanken van Paul de Boer begeleiden het gezang. Intiem, sfeervol. Het lied wordt vervolgd met woorden ter inleiding op kyrie – een (gezongen) gebed - en gloria – het tweede gezang - dat Van Egmond voorleest en dat vervolgens ook nog eens prachtig wordt gezongen door de twee zangeressen van het Barok Ensemble Vesta dat verder bestaat uit twee luitspelers, een gambaspeler en barokgitariste. Ook de rest van de dienst omlijsten ze muzikaal.

Tradities

Het kyrie en gloria is een typisch oecumenisch, want katholiek, element in deze protestante dienst. ,,De OSG die kerkrechtelijk tot de Protestantse Kerk Nederland behoort, heeft protestantse en katholieke leden, elementen uit beide tradities zijn herkenbaar in de diensten. Door de verschillende achtergronden leren we van elkaars tradities, dat betekent bijvoorbeeld dat de protestanten leren van de katholieke riten en de katholieken meer horen over bijbelverhalen. Voor de OSG is het van belang dat we aandacht voor de Joodse wortels van het christendom hebben en de noodzaak van de daad bij het woord te voegen, kortom een lerende en vierende gemeente te zijn.”

Al jaren trekken de Graankorrel, een vanouds gereformeerde kerk in ’s-Graveland, de katholieke Antoniusparochie in Kortenhoef en de OSG een paar keer per jaar samen op met gezamenlijke diensten, maar ook filmavonden en andere activiteiten. ,,We doen vier gemeenschappelijke diensten per jaar, waaronder Aswoensdag en Hemelvaart, waarin de dienst door drie voorgangers wordt geleid. Ook staan we rond 2 november - Allerzielen - met een tent op het winkelplein van Kortenhoef om mensen de gelegenheid te geven een kaarsje aan te steken voor een overledene. Hieraan blijkt veel behoefte te zijn.”

Maar de OSG is meer dan een kerk. Naast de twee kerkdiensten per maand, is er een jaarlijks bezoek aan Filmtheater Hilversum, zijn er excursies, is er een aantal gesprekskringen en wordt er meegedaan aan acties voor de voedselbank. Ook is er in samenwerking met de VU maandelijks een zogeheten Nesciolezing afgewisseld met een kort concert door professionele musici. De lezingen sluiten aan bij het jaarthema van de kerk: Twijfel en keuze.

De lezingen tijdens de dienst, één verhaal uit het oude testament en één uit het nieuwe testament, worden meestal gedaan uit de bijbel vertaald door Pieter Oussoren. ,,Die zit het dichtstbij de grondtekst”, licht Van Egmond die keuze toe. De lezingen en de uitleg, worden afgewisseld door een enkele psalm, maar vooral liederen uit het liedboek, veelal de poëtische teksten van Huub Oosterhuis, inderdaad de vader van Tjeerd en Trijntje. Daarnaast is er ruimte voor hedendaagse poëzie. ,,We proberen een gedicht, proza of fragment uit een krant als een spiegel tegenover een Bijbeltekst in hedendaagse taal te laten klinken.” Tijdens de uitleg weet Van Egmond intelligent de lezingen te koppelen aan de actualiteit en inspireert ze de toehoorders met mooie woorden.

Aan het einde van de dienst wordt de gemeente uitgenodigd naar voren te komen voor Brood en Wijn. Staand in een kring wordt er gebeden. De manden met matses worden langsgebracht door de voorganger en een kerklid, de beker met wijn gaat van hand tot hand. Er is aandacht voor een gemeentelid dat vanwege een verhuizing afscheid neemt. ,,Ik zal dit hier ontzettend missen,” zegt de 85-jarige dame die voor iedere dienst vanuit Almere-Haven komt rijden. Niet voor niets is dit een streekgemeente waar, anders dan bij een dorpsgemeente, mensen vanuit verschillende windhoeken komen aanschuiven. Hand-in-hand bidt de gemeente het Onze vader. De collecte is voor het kerkgebouw en voor de scholing van kinderen en volwassenen in AZC Crailo.

Twijfel

Bij de koffie is de sfeer gezellig en hartelijk. Het lekkers is gemaakt door de krasse dame die afscheid neemt. ,,Ik kom hier al veertig jaar”, vertelt een vrouw van rond de tachtig jaar. ,,Ik ben vorig jaar mijn man verloren. Dan is het fijn om zo’n gemeenschap om je heen te hebben. Dit is een fijne gemeente. Als kind ging ik naar een conservatieve kerk, dat past niet bij me. Hier mag ik twijfelen.”

Met opnieuw het geluid van het grind onder mijn voeten, neem ik de afsluitende woorden van Van Egmond met mij mee. ,,Wat wens je elkaar toe in zo’n onrustige wereld? Misschien moet je klein beginnen en in je omgeving je licht laten schijnen op iemand.” Mooie zinnen om de week mee tegemoet te treden.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.