’n Duik nemen vanaf Huizer ’atol’

Eddie de Paepe
Huizen

In het zeer ondiepe water van het Gooimeer voor de kust van Huizen kan je nauwelijks zwemmen en is duiken onmogelijk. Dat verandert in de toekomst door de aanleg van een ’atol’ in een ruim vier meter diepe zwemplek.

Dit is een van de vier uitgewerkte plannen uit de Kustvisie van het college. In de kustzone tussen landtong en aanloophaven staat verder gepland: de bouw van een of meer strandpaviljoens, het oprichten van een trekkerscamping en de aanleg van een fiets- en wandelroute.

Voor de verdiepte duik- en zwemplek (de eerste in het Gooimeer) is inspiratie opgedaan in Zeewolde, waar bij het strand al een ’atol’ ligt. Het Huizer plan behelst de aanleg van een in het Gooimeer stekende houten steiger met aan het uiteinde een verbreed zwemplateau in de vorm van een halve maan. Rond dit plateau (zonder duikplank) wordt het Gooimeer ongeveer vier meter uitgegraven tot een diepte van 4,40 meter beneden NAP. De bodem van de zwemplek (grofweg veertig bij dertig meter in omvang) wordt bedekt met een laag zand.

De diepte en de zandbodem moeten voorkomen, dat het zwem- en duikplezier wordt bedorven door woekerende waterplanten. Een scherm aan de oostkant (en een drijfbalk aan de andere zijde) moet verder voorkomen dat er blauwalg ontstaat. Dit scherm doet dienst als vlonderpad voor wandelaars, als aanlegplaats voor kleine bootjes, als visstek, en in de winter als startpunt voor schaatsers.

Strandpaviljoen

Op het strand bij de Zomerkade komt, aan de westkant van de nieuwe steiger, een strandpaviljoen met terras. Deze horecagelegenheid wordt grotendeels in hout uitgevoerd, komt op palen te staan, en krijgt een dak met zink of metalen golfplaten en minimaal vijftig procent sedum (vetplantjes), plus - als het even kan - zonnepanelen.

Bij het paviljoen wordt een kleinschalige trekkerscamping aangelegd, bedoeld voor fietsers en wandelaars. Die mogen er maximaal twee nachten blijven. De kampeerders kunnen gebruik maken van de voorzieningen in en bij het paviljoen, zoals douche, toilet, watertappunt en picknicktafels.

Voor een gemeentecamping heeft het college naar eigen zeggen geen geschikte plek kunnen vinden, waardoor dit plan weer in een lade verdwijnt.

Het college wil verder kijken of nog een tweede strandpaviljoen wenselijk/haalbaar is. Daarvoor wordt gekeken naar de Zomerkade, ter hoogte van de horecabedrijven. De ondernemers daar komen als eerste in aanmerking voor de mogelijke ontwikkeling van deze tweede locatie.

Het derde door de gemeente uitgewerkte plan is dat voor de aanleg van een route voor wandelaars, fietsers en skaters tussen Zomerkade en Golfstroom (jachthaven). Dit nieuwe, vier meter brede fiets/wandelpad buigt om het strand heen en loopt parallel aan het water. Gedacht wordt aan het uitzetten van een hardloopparcours op het asfaltpad, dat onder meer tussen de surfclub en het surfstrand door komt te lopen.

Onderdeel van het plan is verder de aanleg van twee moderne bruggen in staal en hout. Tussen pad en lager gelegen strand komen met stenen gevulde schanskorven, als scheidslijn én waterkering.

Outdoor-fitnessheuvel

Ten slotte willen b en w het recreatiepark Gooierhoofd opnieuw inrichten. Onder meer door de aanleg van twee met helmgas beplante duinen van circa drie meter hoog. De huidige skatebaan, basketbalveld en jongerenontmoetingsplaats blijven bestaan. Toegevoegd wordt een outdoor-fitnessheuvel, met trappen en (er bovenop) diverse apparaten.

De plannen zijn gepresenteerd tijdens een druk bezochte inloopavond. De gemeente gaat nu in overleg met de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat, en gaat offertes aanvragen voor een aantal onderzoeken. Vervolgens worden de ambitieuze plannen voor de kustzone - inclusief reacties - voorgelegd aan de raad.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.