Cameratoezicht op Hilversums Ooievaarplein

Henk Runhaar
Hilversum

Het vanwege ernstige overlast van Marokkaanse jongeren beruchte Ooievaarplein in Hilversum krijgt cameratoezicht. Althans, dat wil het college van burgemeester en wethouders.

Volgens het college hebben bewoners en ouders van overlastgevende jongeren op het Ooievaarplein gevraagd om camera's. De gemeenteraad moet hier nog wel mee akkoord gaan. Dat gebeurt op zijn vroegst 4 juni.

,,Het cameratoezicht dient als extra middel om nieuwe strafbare feiten te voorkomen'', zegt burgemeester Pieter Broertjes. ,,De politie kan niet 24 uur per dag toezicht houden, een camera kan dat wel. Daders komen straks niet meer ongestraft weg. Ook hebben camera’s een signalerende functie. Politie en andere toezichthouders worden middels informatie vanuit het cameratoezicht aangestuurd. Zo kan snel worden opgetreden.''

Het voorstel is het cameratoezicht al in juni te installeren. Na een jaar wordt het cameratoezicht geëvalueerd. De camerabeelden worden live vanuit het politiebureau in Hilversum bekeken. De camera’s zijn enkel gericht op het plein, ze kunnen niet in huizen kijken.

Vlak na de jaarwisseling meldden bewoners van het Ooievaarplein opnieuw ernstige overlast van een grote groep Marokkaanse jongeren. Het bleek te gaan om dezelfde groep die vier jaar geleden ook voor ernstige ellende op het plein verantwoordelijk was. Opnieuw was sprake van vernielingen, herrie en intimidatie.

Acties die inmiddels zijn ondernomen:

• Jongeren en ouders werden op 10 februari op het politiebureau uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester en de politie. Aan de jongeren werd duidelijk gemaakt dat er een zerotolerancebeleid geldt.

• Als een minderjarige een bekeuring krijgt, wordt hij daar waar mogelijk thuis afgezet door de politie.

• Een aangehouden minderjarige wordt altijd bij de ouders thuis afgeleverd.

• Melder(s) krijgen altijd een terugkoppeling.

• In maart is er een bewonersbijeenkomst georganiseerd.

• De burgemeester heeft in de moskee gesproken met vaders.

• 10 april konden vaders en jongeren in de moskee in gesprek met de wijkagent.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.