Provincie handhaaft vernatting Horstermeer

Horstermeerpolder. Foto: Ron Offermans

Redacteur De Gooi- en Eemlander
nederhorst den berg

De provincie Noord-Holland wil dat in het toekomstplan ’Wijdemeren 2040’ duidelijkere uitspraken komen te staan over de vernatting van de Horstermeerpolder. Maar vreemd genoeg kan de provincie leven met het massaal rooien van bomen en struiken rond de Loosdrechtse Plassen.

Een en ander blijkt uit de officiële inspraakreactie (zienswijze) van het provinciebestuur op de nieuwe structuurvisie, beter bekend als het plan ’Wijdemeren 2040’. ,,Voor de Hortstermeerpolder bestaat een waterbergingsopgave die wij willen realiseren in combinatie met natuurontwikkeling’’, schrijft de provincie. ,,Wij willen de precieze invulling hiervan in overleg met u en andere partijen bepalen en vragen u om in de structuurvisie en in de uitvoering hiervan rekening te houden.’’Vreemd genoeg maakt de provincie in de inspraakreactie geen zwaar punt van het gemeentelijk plan om de oevers en de eilanden van onder meer de Loosdrechtse Plassen in hun oorspronkelijke staat terug te brengen. Voor dit plan moeten bomen en struiken massaal worden gerooid, zodat er weer zicht komt over de plassen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.