Oude Huizer boerderij ondergaat metamorfose

© Foto: Studio Kastermans/Alexander Marks

Eddie de Paepe
Huizen

Eigenaar Bert Westland heeft zijn plannen voor de boerderij op de hoek Valkenaarstraat/Kerkstraat aangepast. Dit op aandringen van omwonenden en de Vrienden van het Oude Dorp.

Westland kocht eind maart van dit jaar het tweederde deel van de uit omstreeks 1876 daterende boerderij met schuren en hooiberg. De vraagprijs bedroeg zes ton. Hij klopte bij de gemeente aan voor wijziging van de bestemming van bedrijf in wonen. Een tweede aanvraag betrof een ingrijpende interne verbouwing van de oude boerderij en de sloop/herbouw van bijgebouwen.

Dit alarmeerde de buren en de Vrienden, die in actie kwamen richting media en gemeente. Zij vreesden ernstige aantasting van de cultuurhistorische waarde van boerderij en boerenerf, die net niet onder het aangrenzende beschermd dorpsgezicht vallen. Ook staat het complex niet op de gemeentelijke monumentenlijst.

Reden voor de buren en de Vrienden om in gesprek te gaan met Westland. Begin juni vond de eerste bijeenkomst plaats, waarna de druk enigszins van de ketel was. Op 14 juni werden vervolgens de grootste pijnpunten weggenomen.

Asbestplaten

Westland heeft zijn plannen aangepast zodat ’het bestaande straatbeeld intact blijft’. Zo blijft de gepotdekselde (dakpansgewijs), geteerde schutting staan. Dat geldt ook voor de hooiberg. ,,De vier palen blijven”, meldt de eigenaar. ,,Het oude dak van asbestplaten wordt vervangen door een nieuw dak. Dat ga ik gebruiken als overkapping, bijvoorbeeld voor een tuinset.”

De oude houten boerenschuur wordt gesloopt, maar vervangen door een soortgelijke schuur met gepotdekselde delen en rode dakpannen. Die komt op dezelfde plek en in dezelfde lengterichting als de oude te staan.

De werkzaamheden aan de boerderij zelf zijn in volle gang. ,,Het wordt vrij rigoureus aangepakt,” meldt Westland, in het dagelijks leven financieel directeur bij de Coen Hagedoorn Bouwgroep in Huizen. ,,Binnen was het hokkerig en slecht. Dat wordt helemaal leeg getrokken. Er komen voorzetwanden in.”

Blij

Na het verwijderen van asbest gaan de bouwers deze week verder met dak en interieur. Het rieten dak wordt vervangen door een geïsoleerd exemplaar, aansluitend op het dak van de buren. Westland hoopt dat de werkzaamheden aan zijn toekomstige woning in februari volgend jaar zijn afgerond.

De Vrienden van het Oude Dorp spreken van ’een mooi voorbeeld van hoe overleg tot iets goeds kan leiden’. Zij zijn blij met het behoud van de hooiberg, de schutting en de leilinden voor het huis.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.