GNR stelt aanleg Natuurverbinding Hoorneboeg minimaal een jaar uit

Jan Rook
Hilversum

De aanleg van de Natuurverbinding Hoorneboeg is met minimaal een jaar uitgesteld. Dat heeft het dagelijks bestuur van het Goois Natuurreservaat donderdag besloten, vanwege de grote kritiek op het plan. Daarmee neemt het bestuur de toezegging over, die interim-voorzitter Karen Heerschop afgelopen zaterdag bij de opening van de Natuurbrug Hoorneboeg al deed aan de tegenstanders van het plan Hoorneboeg.

Om de westelijk van de Utrechtseweg gelegen Hoorneboegse Heide en het oostelijk van de A27 gelegen Hilversums Wasmeer voor mens en dier met elkaar te verbinden wil het GNR veel van het tussen de drie ecoducten in het verleden aangeplante productiebos vervangen door open heidelandschap, een omvangrijke ingreep.

Dit gaat de tegenstanders van het plan veel te ver. Zij vinden dat er veel te veel bomen zullen worden gekapt.

Reacties

Karen Heerschop erkent dat de communicatie met de omwonenden duidelijk te wensen heeft overgelaten. ,,Gezien de meer dan 200 reacties die in de afgelopen weken op het plan binnenkwamen, de meeste van mensen die in de buurt van het gebied wonen, voelen die omwonenden zich overvallen.”

Die reacties hadden vooral betrekking op de schaal en het tempo van de omvorming van bos naar heide. Ook maken veel omwonenden zich zorgen over de effecten op de kwaliteit van hun leefomgeving, vooral in combinatie met de verbreding van de A27.

Daarnaast waren er veel reacties over de procedurele kant van het plan, onder andere over het ontbreken van de mogelijkheid tot inspraak.

,,Het GNR wil nu dat de zorgen van omwonenden goed worden bekeken en dat zij worden betrokken bij de toekomstige nieuwe planvorming van het project,” zegt Heerschop toe.

Inbreng

Het Goois Natuurreservaat gaat de komende maanden een aanpak opstellen die moet waarborgen dat omwonenden en gebruikers van natuurgebieden bij de planvorming mee kunnen denken en inbreng kunnen leveren. Die aanpak gaat voortaan ook gebruikt worden bij besluitvorming bij andere grote projecten in natuurgebieden van het GNR.

Niet strijdig

,,Het natuurbelang staat bij ons uiteraard voorop, en we hebben nog steeds de opdracht de natuurgebieden Hoorneboegse Heide en Hilversums Wasmeer aan elkaar te verbinden,” licht Heerschop toe. ,,Maar dat hoeft niet strijdig te zijn met belangen van omwonenden en gebruikers van het natuurgebied. Daarom willen we omwonenden actief met ons mee laten denken.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.