Gastarbeiders in het Gooi

Hilversum

Toen het met de Gooise industrie vanaf de jaren zestig zo goed ging dat een tekort aan werknemers ontstond, kwamen er arbeiders uit onder meer Turkije en Marokko. Veel van hen wonen hier nog steeds. Zij hebben kinderen, kleinkinderen en soms achterkleinkinderen.

De 'gastarbeiders' gingen met name in Hilversum, Huizen en Weesp aan de slag. Hun werkgevers waren onder meer Tapijtfabriek C. v.d. Brink, de Verenigde Schroevenfabrieken, Veneta Tapijtfabriek, Balamundi en Van Leer's Vatenfabriek. De Stichting Tussen Vecht en Eem wil de geschiedenis van deze eerste generatie arbeiders vastleggen en bekendmaken. Waarom kwamen zij, wat voor werk deden zij, waar woonden ze en hoe overleefden zij zo ver van huis? Er wordt momenteel gewerkt aan een publicatie en een reizende tentoonstelling over Gooise arbeidsmigranten tussen 1960 en 1980. Daarvoor is de stichting op zoek naar beeldmateriaal uit die tijd: foto's van het thuisfront, het werk, de woning, feesten, sport en andere activiteiten. 'Vooral foto's uit privécollecties brengen in beeld hoe het dagelijks leven er in die periode uitzag', aldus de onderzoekers. Zij zijn op zoek naar mensen die tussen 1960 en 1980 vanuit Marokko of Turkije naar het Gooi zijn gekomen. En naar hun nakomelingen. Ook wordt contact gezocht met mensen die betrokken zijn geweest bij de komst en vestiging van de gastabeiders in het Gooi. 'Help mee met het vastleggen van de geschiedenis voor de volgende generatie.' Het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld wordt met zorg behandeld.

Wie een bijdrage wil leveren kan contact opnemen met Hans Mous ( jmmous@gmail.com) of met de redactie (035-6477138).

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.