Startsein voor de aanleggrote waterberging Singer

Wethouder Ton Stam plaatst een infiltratiekrat in één van de infiltratie-units.© Foto: Studio Kastermans/Ben den Ouden

Jacqueline Roest
Laren

Wethouder Ton Stam heeft gistermorgen het startsein gegeven voor de aanleg van een grote waterberging onder de parkeerplaats aan de Hein Keverweg. Dit deed hij door een infiltratiekrat te plaatsen in één van de infiltratie-units.

Deze bestaan uit diverse, op elkaar gestapelde, kratten. De waterberging fungeert als overstort voor een geavanceerd infiltratiestelsel dat de komende tijd rondom Singer Laren en in omliggende straten wordt aangebracht.

De gemeente Laren investeert 1,4 miljoen euro in maatregelen in de openbare ruimte die ervoor zorgen dat de wateroverlast bij hevige regenval tot een minimum wordt beperkt. De meeste maatregelen worden verspreid over zes jaar uitgevoerd. Het gaat hierbij om zowel onder- als bovengrondse voorzieningen.

Gefaseerd

De werkzaamheden aan de buitenruimte rondom Singer Laren worden gefaseerd uitgevoerd en sluiten naadloos aan bij de bouw van het Singer theater.

Gestreefd wordt om de werkzaamheden (uitgezonderd de aanplant van diverse bomen) zoveel mogelijk af te ronden vóór de opening van het nieuwe theater.

Wethouder Ton Stam: „Deze waterberging is één van de maatregelen die de gemeente Laren in de openbare ruimte treft om wateroverlast bij zware regenval in de toekomst te voorkomen. We proberen deze maatregelen zo veel mogelijk in combinatie met al geplande weg-reconstructies uit te voeren. Dit is ook rondom Singer Laren het geval. Op korte termijn starten we in het kader van de waterproblematiek ook met afkoppelwerkzaamheden in de Kerklaan/De Pijl.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.