Eemnesers kiezen voor zelfstandig dorpje

Edward de Vries Lentsch
Eemnes

Uit een peiling van de gemeente Eemnes blijkt dat de inwoners massaal kiezen voor een zelfstandige gemeente waarvan de ambtenaren samenwerken met die van Laren en Blaricum. Van de 298 deelnemers is 91 procent warm tot zeer warm voorstander van alles laten zoals het bestuurlijk nu is.

De deelnemers aan het onderzoek in het kader van de Eemnesser toekomstdiscussie zijn opvallend fel tegen de vorming van één gemeente van 70.000 inwoners die zou bestaan uit Eemnes, Blaricum, Laren en Huizen. Het stoppen met de bestaande BEL-samenwerking, mogelijk gedwongen door eventuele fusiekeuzes van partners Blaricum en Laren, is ook voorgelegd. Maar het inruilen van de BEL-samenwerking voor een soortgelijke krachtenbundeling met Baarn, Bunschoten en Soest scoort heel slecht.

Er is nog wel een andere ’ontsnappingsroute’ voor het behoud van de gemeentelijke zelfstandigheid. Daarbij koopt Eemnes diensten in bij Gooise buurgemeenten. Dit vinden de Eemnessers ook geen slecht idee. ’Brons’ (derde voorkeur) is er voor een fusie van de BEL-dorpen tot een gemeente met bijna 30.000 inwoners. De keuzes zijn gemaakt zonder informatie over voor- en nadelen (lagere of hogere lasten) en de haalbaarheid van provinciale grenscorrectie bij fusie met Gooise gemeenten.

De meeste Eemnessers blijken overigens wel wat anders aan hun hoofd te hebben dan de toekomstperikelen van hun politieke bestuur. Op de eerste plaats is de ’opkomst’ bij deze peiling laag. En degenen die wel hebben ingevuld vinden zaken als veiligheid, open polder, groen/natuur, schoon, ruimte/rust en kleinschalig dorps karakter belangrijker.

Op 5 september vindt een dialoogavond met de inwoners plaats. Een Eemnesser ’powwow’ met experts, raadsleden en inwoners. In combinatie met de uitkomsten van eerdere ’inspraak’ gaat de gemeenteraad in het najaar zich over de bestuurlijke keuzes buigen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.