Laren herijkt wateraanpak

Centrum Laren, 28 juli 2014© foto studio kastermans/leon dakkus

Edward de Vries Lentsch
Laren

Na een storm van protest over de soms extreme kosten waarmee de gemeente Laren huiseigenaren opzadelt door de verplichte afkoppeling van regenwater op het riool , is besloten de verdere invoering een half jaar op te schorten.

,,We willen naar alle aspecten van de aanpak tot nu toe bekijken’’, legde wethouder Ton Stam het collegebesluit uit aan de gemeenteraad. ,,Wij blijven van mening dat het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval van groot maatschappelijk belang is. ’’ Het verminderen van de waterstroom via het riool naar het laaggelegen centrum, is essentieel voor een afdoende oplossing van het probleem. ,,Dat blijft dus ook ons vertrekpunt. We gaan de komende zes maanden gebruiken om alle ontvangen alternatieven, suggesties, ideeën, op- en aanmerkingen, en zienswijzen grondig te bestuderen. Dat moet resulteren in een plan van aanpak waar we de inwoners en raadsleden zoveel mogelijk bij willen betrekken. We gaan samen bekijken op welke andere wijze, liefst eenvoudiger en goedkoper, het afkoppeltraject kan worden opgelost. Eind van het jaar komen we dan met een, hopelijk breed gedragen, plan van aanpak bij de raad terug voor besluitvorming. ’’ Nieuwe keuzes zullen met terugwerkende kracht ook gelden voor inwoners die al klaar zijn met afkoppelen. Voorlopig worden geen nieuwe wijken aangewezen.

Fractievoorzitter Peter Calis van de grootste coalitiepartij, Larens Behoud, vroeg aandacht voor het onderdeel van de afkoppelverordening dat voorschrijft dat er een bepaalde bergingscapaciteit op eigen grond moet worden gerealiseerd. ,,Als je een kubieke meter water moet bergen, dan moet je graven, berging onder de oprijlaan, stenen eruit, drie dagen werk. Dan zit je zo aan 4000 tot 6000 euro. Als je dat laat vallen, zullen de afkoppelkosten aanmerkelijk lager zijn.’’

Nico Wegter (oppositiepartij D66) bood meedenkkracht aan, maar constateerde ook de-politisering van het onderwerp. ,,Dit verantwoordelijke college is tot nu toe niet in staat geweest om uit het moeras te komen waarin ze zelf getrokken is.’’ Wethouder Stam: ,,Verantwoordelijk, dat klopt. Het helpen van inwoners, het maatrschappelijke belang, vind ik op zichzelf geen politiek onderwerp.’’

VVD Laren vroeg zich nog af of ze zich zorgen moet maken over claims van afgekoppelde Laarders. Stam: ,,Ik zal de raad zeker voorstellen nieuwe oplossingen ook van toepassing te verklaren op degenen die al zo vriendelijk zijn geweest om afkoppeling al uit te voeren. Wat dat betreft verwacht ik geen claims, maar in Laren weet je het natuurlijk nooit.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.