1,2 miljoen extra voor aanpak wegen in Huizen

De asfaltering van een fietspad in Huizen (in 2010).© Archieffoto: Studio Kastermans

Eddie de Paepe
Huizen

Het Huizer college wil 1,2 miljoen euro extra uittrekken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan hoofdwegen en fietspaden.

Maar liefst zestien procent van de wegen in Huizen kreeg in 2015 een onvoldoende. Verwacht wordt dat dit door het al geplande onderhoud in 2020 zal zijn teruggebracht naar negen procent.

Op aandringen van het CDA, gesteund door de voltallige raad, heeft het college bekeken wat er aan extra beheer en onderhoud moet worden gedaan om op het landelijke streefcijfer van (maximaal) acht procent te komen.

Opties

Afgelopen zomer zijn daarom diverse wegen onder de loep genomen. Wat is hun functie, het gebruik en de (on)veiligheid? Op basis van alle beschikbare gegevens zijn twee pakketten met extra onderhoudsmaatregelen uitgewerkt.

Beide opties richten zich op de komende vijf jaar.

In de eerste optie pakt de gemeente niet alleen een aantal hoofdwegen en fietspaden aan, maar ook de schade die door boomwortels aan verhardingen in wijken veroorzaken. Het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan een zevental hoofdwegen kost zes ton.

Het gaat om (delen van) de Bovenmaatweg, Gooilandweg, Nieuwe Bussumerweg, ’t Merk, Huizermaatweg, Naarderstraat en Ceintuurbaan.

Fietspaden

Met de aanpak van vijftig fietspaden, verspreid over de gemeente, is nog eens drie ton gemoeid. Daarbij inbegrepen is het herstel van boomwortelschade aan fietspaden ’ter waarde’ van één ton.

Voor vijf wijken met ’ernstige boomwortelopdruk’ moet nog eens 315.000 euro worden uitgetrokken. Het gaat om Stad en Lande, De Zuid, De Noord, Bovenmaat Noord en Huizermaat Noord en West. Het gaat niet alleen om het herstel van schade, maar ook om verkeerskundige aanpassingen (30 km.-maatregelen, parkeren).

Met deze optie is in totaal 1.215.000 euro gemoeid. De tweede onderzochte optie kost slechts 525.000 euro. Die beperkt zich tot de aanpak van boomwortelschade in een groot aantal wijken. Het college kiest nu voor de duurdere optie.

Toekomst

,,Uitstel van onderhoud aan hoofdwegen en fietspaden leidt in de toekomst tot hogere kosten”, licht wethouder Gerrit Pas (GroenLinks) toe. ,,Tevens wordt het boomwortelprobleem in de wijken met de meeste schade het eerst aangepakt.”

De raad praat medio december over dit onderwerp.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.