Raad Stichtse Vecht wil vluchtelingen in Breukelen

Valentijn Bartels
Stichtse Vecht

De Merwedeweg in Breukelen is als meest geschikte locatie voor ruim 300 vluchtelingen uit het gemeenteraadsdebat gekomen.

De gemeente kijkt al langer naar mogelijkheden om vluchtelingen te huisvesten, waarbij er drie locaties in beeld zijn: de Merwedeweg, de Maarsseveense plassen en de Planetenbaan in Maarssenbroek. De heersende mening tijdens het ingelaste debat dinsdagavond in een notendop: de Planetenbaan zou andere ontwikkelingen op die locatie in de weg staan en bij de Maarsseveense plassen zijn te weinig voorzieningen.

Het CDA en de PvdA dienden dan ook een amendement in om alvast te beginnen met het slooppand aan de Merwedeweg. Het plan kon binnen de raad op veel steun rekenen. Alleen Lokaal Liberaal bleef als enige partij bij het standpunt helemaal geen vluchtelingen op te willen vangen. De VVD fractie wil de opvang liever verdelen over meerdere kleine locaties. De definitieve beslissing wordt in het nieuwe jaar genomen. Stichtse Vecht kondigt bij monde van burgemeester Marc Witteman aan in ieder geval ’omwonenden en betrokkenen bij de plannen te betrekken.’

Zeggenschap

De discussie in de gemeenteraad is ontstaan nadat burgemeester en wethouders een aantal locaties hebben aangedragen. Over de verdere invulling heeft Stichtse Vecht niet veel te zeggen. „Het COA gaat over de samenstelling van de groep die wij zouden opnemen. Het heeft geen zin om beperkingen op de leggen”, zegt Witteman. Volgens wethouder Vital van der Horst (sociale zaken) zal Stichtse Vecht bij het COA ’wel aansturen op een gemengde samenstelling’ van de op te vangen groep.

Het ’plan Merwedeweg’ betekent een doorbraak in de vluchtelingendiscussie in de gemeente. Stichtse Vecht voerde eerder een enquête uit om het draagvlak voor opvang onder inwoners te peilen. Een kleine meederheid is voorstander.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.