Voldoende plek voor parkeren in Oude Dorp

Eddie de Paepe
Huizen

In en aan de randen van het Oude Dorp is zelfs op zaterdag - de drukste dag van de week - voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers.

Dit blijkt uit verkeerstellingen, die in opdracht van de gemeente zijn gehouden op diverse plekken in en vlakbij het hoofdwinkelcentrum. Dat gebeurde op 13 en 20 mei, om half twaalf ’s ochtends en om half een en half twee ’s middags.

Uitgangspunt was de ’acceptabele loopafstand’ van 600 meter voor winkelbezoek die kennisorganisatie CROW hanteert. Die afstand is gemeten tot het midden van het Oude Raadhuisplein. In totaal zijn vijftien locaties door de tellers bezocht. Een zevental aan de westkant van het centrum: sporthal De Meent, blauwe zones Gemeentehuis en Graaf Wichman, parkeergarage Graaf Wichman, noord- en zuidkant van de Gooilandweg en het parkeerterrein gemeentehuis. Richting centrum zijn ook de plekken bij Sportschool Rebel meegenomen. In het centrum zelf de parkeergarages- en daken van Hema, Blokker en AH. Ten slotte zijn auto’s geteld in de Naarderstraat en Arie de Waalstraat. Per abuis is in eerste instantie ook de parkeerdruk bij notariskantoor Moulijn aan de Naarderstraat bekeken. ’Van instemming om dit terrein voor algemeen parkeergebruik op zaterdag open te stellen is nog geen sprake’, aldus de gemeente.

De gemiddelde bezettingsgraad van de andere locaties varieerde van 51 tot 61 procent. Met de parkeerdruk valt het dus erg mee.

De gemeente gebruikt de verzamelde gegevens voor het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwbouw in de Keucheniusstraat.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.