Wensen Huizer scholen onder loep

De Rehobothschool aan de Studiostraat met daarachter de Zenderkerk: nieuwbouw?© foto cyclomedia

Eddie de Paepe
Huizen

Op aandringen van de voltallige gemeenteraad gaat het college vaart zetten achter onderzoeken naar een betere huisvesting voor drie basisscholen: Rehoboth, de Springplank en dr. Maria Montessori.

Op basis van het nieuwe Integraal Huisvesting Plan onderwijs 2017-2027 word verwacht dat in de komende tijd diverse scholen bij de gemeente zullen aankloppen voor een financiële bijdrage.

Rehobothschool

Zo is het verouderde pand van de Rehobothschool in de wijk Stad en Lande een lappendeken van aanbouwen (waarvan de helft al bijna vijftig jaar oud is). Het binnenklimaat is slecht en de onderhoudskosten zijn hoog. De Rehoboth wil graag een nieuw gebouw. Dat kan op de huidige locatie aan de Studiostraat - waarvoor het bestuur een lichte voorkeur heeft - of in de vorm van een campus bij De Tweemaster, waarmee al wordt samengewerkt. Deze school is gehuisvest in De Optimist (aan de Koers), een ’integraal kindcentrum’.

De twee oude (vervallen) noodlokalen heeft de Rehoboth niet meer nodig. Ze worden opgeknapt en verplaatst naar de Van Der Brugghenschool.

De raad heeft het college nu opgedragen om onderzoek te doen naar voordelen van het combineren van nieuwbouw voor de Rehobothschool met de renovatie of nieuwbouw van de naastgelegen Zenderkerk. Verder moet er een voorstel komen voor de ontwikkeling van de dan vrijkomende grond aan de Studiostraat, met als bestemming het liefst ’zorg’, of anders ’sociaal’.

Springplank

Een soortgelijke opdracht hebben b en w gekregen voor De Springplank. De grootste (basis)school van Huizen wil verhuizen naar een nieuw pand bij De Wijngaard (speciaal onderwijs) aan het Ellertsveld.

De raad wil dat snel duidelijk wordt of deze wens financieel haalbaar is. Mocht dit niet het geval zijn, dan is er een plan B.

Het schoolbestuur van De Springplank kiest dan voor een nieuwe gymzaal in of bij het gebouw van De Wijngaard, en voor ’vitalisering en verduurzaming’ van het 25 jaar oude hoofdgebouw aan de Aristoteleslaan. De school is dan weer voor veertig jaar geschikt.

Montessorischool

Duidelijkheid is op redelijk korte termijn is ook gewenst voor wat betreft de ambities van de Dr. Maria Montessorischool aan Van der Duyn van Maasdamlaan. De school komt 340 m2 tekort (heeft een wachtlijst) en heeft overal leerlingen ondergebracht, zelfs in de ruimte voor de leerkrachten. Het binnenklimaat is slecht: te weinig frisse lucht en te hoge temperaturen. Ook het onderhoud kost veel geld.

Vandaar ook hier de wens van het bestuur om het grotendeels uit 1950 daterende gebouw te verduurzamen en te revitaliseren, wat onder meer een slimmere indeling (meer ruimte) en permanente verversing van de binnenlucht tot gevolg moet hebben.

Zoals bekend behoort de Dr. Maria Montessorischool tot de tien pilotscholen die geselecteerd zijn voor het landelijke innovatieprogramma Energiesprong. Doel is het krijgen van een energieneutraal gebouw.

Het onderzoeksresultaten en de daaruit volgende voorstellen van het college moeten nog vóór de behandeling van de gemeentebegroting 2018 bij de raad liggen.

De Ark wil

ook nieuwbouw

Basisschool De Ark (aan het Salland) wil - op middellange termijn - een nieuw gebouw, maar daar wil het Huizer college niet in meegaan. ’Gezien de kapitaalvernietiging en de goede bouwkundige staat wordt dit voorlopig niet geadviseerd,’ stellen b en w. Voor de tweede optie van het schoolbestuur - revitalisatie en verduurzaming van het pand - heeft de gemeente geen budget beschikbaar. Het gebouw is in 1988 neergezet en in 2005 uitgebreid.

Eén lokaal erbij

voor De Parel

Basisschool De Parel (Holleblok) groeit in 2018 met één groep leerlingen. Hiervoor wil de gemeente een extra lokaal in de naastgelegen school beschikbaar stellen, plus een onderwijsleerpakket en het benodigde meubilair. Huizen gaat ook zorgen voor verbetering van de toegankelijkheid van de Flevoschool en de vier Holleblok-scholen (Parel, Tweede Montessorischool, Tweemaster en Huizer Taalschool).

Groei Van der

Brugghenschool

De Van der Brugghenschool groeit sneller dan verwacht waardoor er voor het schooljaar 2017/2018 twee noodlokalen (voor de elfde en twaalfde groep leerlingen) moeten komen. Die staan nu nog bij de Rehobothschool. In een later stadium moet het uit 2006 daterende hoofdgebouw aan de Thorbeckestraat permanent worden uitgebreid. Verder gaan gemeente en school samen een ventilatiesysteem bekostigen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.