Huizen krijgt lokale woonvisie

Eddie de Paepe
Huizen

Het Huizer college gaat Bureau Loefzij inhuren voor het opstellen van een lokale woonvisie, die onder meer de basis gaat vormen voor prestatieafspraken met de woningcorporatie.

De huidige nota Volkshuisvesting dateert uit 2012 en is volgens b en w aan vervanging toe. Begin dit jaar is aan de raad beloofd om met een lokale woonvisie te komen. Daarin zet de gemeente wat het beleid is en wat zij de komende jaren op het gebied van wonen wil bereiken. De lokale visie wordt toegevoegd aan de regionale. Het college kiest ervoor om dit belangrijke stuk niet zelf op de stellen, maar uit te besteden aan Edwin Prins van Bureau Loefzij. Dit in Huizen gevestigde adviesbureau is gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling, duurzaamheid en participatie. Bureau Loefzij was onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van de regionale woonvisie. ’Prins is zeer goed op de hoogte van wat er op regionaal niveau speelt’, aldus het college.

De gemeenteraad moet in juli het budget voor de klus beschikbaar stellen. Het gaat om een een kleine twaalf mille uit de reservepot voor stedelijke vernieuwing. Vooruitlopend op het besluit van de raad verleent het college de opdracht al aan Prins. Die begint met het verzamelen en analyseren van gegevens die al beschikbaar zijn, onder meer uit andere onderzoeken en data-analyses, van de website waarstaatjegemeente.nl, en uit de analyse die Woningnet in 2015 maakte van de sociale huursector in Huizen. Uit die laatste studie bleek onder meer dat verreweg de meeste jeugdige woningzoekenden niets voelen voor een tijdelijke, (heel) kleine maar goedkope, jongerenwoning. Bureau Loefzij gaat ook, op verzoek van gemeente, op een aantal punten nader onderzoek doen, zo blijkt uit de offerte. ’Het betreft een nauwkeuriger inzicht in woningvoorraad en demografie van Huizen.’ Hiervoor worden WOZ-gegevens van de gemeente en uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen gebruikt.

Discussiememo

De conclusies uit deze eerste fase van het onderzoek worden samengevat in een ’discussiememo’ aan de raad. Daarna volgt een informatiebijeenkomst voor raadsleden, corporatie de Alliantie en vertegenwoordigers van huurders.

Op basis van de analyses en de uitkomsten van de informatiebijeenkomst maakt het bureau een woonvisie, die eerst nog wordt voorgelegd aan corporatie en de huurders, en daarna aan de raad. In de visie komt onder meer te staan wat Huizen de komende jaren wil bereiken op het gebied van wonen en welke instrumenten daarvoor ingezet kunnen worden. Maar ook een ’woonagenda’, een concreet woningbouwprogramma met de ontwikkellocaties voor de komende jaren.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.