Mooi Gooi: Zuidereind bij Baarn is helemaal 'Zen'

Tamar de Vries
Baarn

Even helemaal weg van de drukte van alledag, stilletjes wat mijmeren aan de waterkant. Daar krijg je als mens meteen zin in als je naar deze foto kijkt.

De foto is genomen aan het Zuidereind bij Baarn. Een rustige plek vol zingende vogels, af en toe gespetter in het water (een vis of een duikende meerkoet?) of het geblaat van een schaap op een van de dijken langs de Eem achter je.

Langs de rivier ligt een waai (of wiel) dat is ontstaan uit een dijkdoorbraak in lang vervlogen tijden. In dit geval in 1895.

Bij een dijkdoorbraak kunnen door het rondkolkende water diepe gaten ontstaan, tot wel tien meter diep. De kracht van het water was vaak zo groot, dat de dijk niet meer te dichten was. Om de kolk werd dan een nieuw stuk dijk gebouwd. Wat nu nog resteert zijn vaak kleine, diepe poelen. Die op zichzelf een kleine biotoop vormen voor (water)vogels, vissen en kleine zoogdieren die er komen drinken.

De waai aan het Zuidereind is dan ook in trek als plek voor vogelaars. Er is zelfs een vogelkijkhut. Vaste bezoekers zijn onder meer eenden, Canadese en grauwe ganzen, fuut, wintertaling en aalscholver.

De Eem stroomt in het noorden van de provincie Utrecht en heeft een lengte van bijna achttien kilometer.

De oude, Latijnse naam van de rivier is Hemus. Deze naam werd voor het eerst gebruikt in een document uit het jaar 777.

De Eempolders zijn landschappelijk van grote waarde. Eemnes, Eemdijk en Eembrugge ontlenen hun naam aan de rivier de Eem, evenals Amersfoort. De Amer is een oude benaming voor de Eem.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.