Leegstand Soest neemt toe

Joost Reijnders
Soest

Het gaat helemaal niet goed met de leegstand van bedrijven en winkels in Soest. Het lag eerder al boven het landelijk gemiddelde en is ook nog eens toegenomen.

In totaal stonden er dit najaar 109 bedrijfspanden leeg voor de verkoop, terwijl dat er in april nog 91 waren. Bij elkaar is dat bijna 100.000 vierkante meter. Een plan van aanpak wordt steeds noodzakelijker, aldus de gemeente.

Het leegstandspercentage in Soest ligt bij de winkels nu op 9,2% (in april nog 8,2) en bij bedrijven nu op 12,65% (april 10%). Landelijk is dat percentage 7%.

Subsidie

Het hoge percentage leegstand van bedrijven wordt mede veroorzaakt omdat er enkele grote panden al langer leeg staan. Zo staan er aan het Weteringpad en aan de Nijverheidsweg twee grote panden van samen 20.000 m2. Soest is aan het bekijken of die met behulp van provinciale subsidie eventueel verbouwd kunnen worden.

Opvallend is dat in Soest en Soesterberg circa een kwart van alle leegstaande bedrijven zorgt voor 75% van alle leegstand, dus er zijn relatief veel grote panden langere tijd ongebruikt.

Leefbaarheid

Omdat er al langer zorg is in Soest over de veel te grote leegstand, ook gezien vanuit ruimtelijke ordening en werkgelegenheid, is de gemeente aan het kijken of ze zelf een rol kan spelen in het terugdringen ervan. Ook omdat de leefbaarheid van winkelstraten en bedrijventerreinen onder druk komt te staan als er te veel leeg staat. Soest is daarom samen met marktpartijen als makelaars aan het kijken wat er tegen leegstand te doen valt.

Het is overigens niet zo dat er geen panden verkocht worden in Soest. Afgelopen half jaar wisselden er zestien van eigenaar of werden verhuurd, maar er kwamen er helaas ook 34 bij. Van de winkels kwamen er ook steeds meer leeg te staan. Dat zijn er nu 29 (in april 26), wat vergeleken met 2008 een stijging van 7,2% betekent (toen was het 2%).

Voordeel van de aandacht voor leegstand is volgens de gemeente wel dat bedrijven vaker naar de gemeente zouden stappen als ze op zoek zijn naar geschikte bedrijfsruimte, zo zeggen ambtenaren.

Ook is er inmiddels een ‘denktank’ opgericht, na een bijeenkomst in het Soester gemeentehuis rond deze thematiek. Veel lijken de maatregelen vanuit de overheid echter nog niet op te leveren.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.