’D66 Hilversum vraagt kandidaat-raadsleden niet naar schulden’

Ronald Frisart
Hilversum

,,We vragen kandidaat-gemeenteraadsleden niet naar schulden.’’ Dat is een van de dingen die Marianne Berenschot, voorzitter van de Hilversumse D66-afdeling, vertelt over de manier waarop deze partijafdeling kandidaten voor de raad selecteert.

Aanleiding is berichtgeving over D66-raadslid Rinse Veltman in De Gooi- en Eemlander van afgelopen zaterdag. Volgens schuldeiser Wilf Libgott houdt Veltman zich niet aan het vonnis waarin de Hilversumse kantonrechter in 2004 bepaalde dat Veltman aan Libgott geld moest (terug)betalen. Libgott meent dat Veltmans beweerde nalatigheid op gespannen voet staat met de ’Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Hilversum’. Veltman is sinds 2014 lid van de gemeenteraad en moet zich sindsdien dus houden aan die integriteitscode.

Als kandidaat in spe voor de gemeenteraad kan iedereen die daar zin in heeft zich bij D66 Hilversum melden, vertelt afdelingsvoorzitter Berenschot. ,,We sluiten op voorhand niemand uit. De verkiezingscommissie voert vervolgens gesprekken met gegadigden. Je probeert dan te filteren op zaken als: is iemand integer, deelt hij of zij de denkbeelden van D66 in voldoende mate, zal iemand zich gedragen als een goed raadslid, enzovoort. Je probeert je als verkiezingscommissie een beeld van iemand te vormen. Maar waar kun je allemaal naar vragen? Waarop zijn mensen bereid antwoord te geven?’’ Het is, valt uit haar betoog op te maken, niet iets dat je met een schaartje kunt knippen en het is nauwelijks mogelijk zo’n procedure helemaal waterdicht te maken.

Integriteitscode

Het dispuut tussen Libgott en Veltman ’vind ik een privékwestie, het gaat de fractie niet aan’, zegt Berenschot. Vorige week betrok fractievoorzitter Annemarie den Daas datzelfde standpunt. De veronderstelling dat Veltmans gedrag schuurt met de integriteitscode voor raadsleden treft volgens Berenschot, zelf juriste, geen doel. ,,Niet alleen raadsleden, iedere Nederlander moet zich aan de wet houden. Als een rechter vonnist dat je moet betalen, dan moet je dat doen, dat staat buiten kijf’’, zegt ze. ,,Die meneer zegt dat hij nog geld tegoed heeft, Rinse zegt dat hij alles heeft betaald.’’ Berenschot geeft aan daar verder weinig mee te kunnen. Overigens beschikt deze krant over een screenshot waaruit blijkt dat Libgott dit jaar op zijn ING-rekening geen geld van Veltman heeft ontvangen, terwijl het raadslid zegt op 17 februari de laatste betaling te hebben gedaan.

Het afdelingsbestuur van D66 Hilversum is, geheel los van de zaak-Veltman, al een poosje bezig de eisen die worden gesteld aan kandidaat-raadsleden te ‘herijken’. Dit met het oog op de raadsverkiezingen van 2018. Het afdelingsbestuur zal een voorstel aan de Hilversumse D66-leden voorleggen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.