Grote schoonmaak voor herdenkingsmonument Huizen

Het leggen van de herdenkingssteentjes.© Archieffoto: Studio Kastermans

Eddie de Paepe
Huizen

Het herdenkingsmonument aan het Prins Bernhardplein in Huizen wordt toch grondig schoongemaakt.

Er gingen in Huizen stemmen op om het bouwsel te laten zoals het is. Dit omdat de zichtbare aantasting door de tand des tijds goed zouden passen bij een herdenkingsmonument.

Het Huizer college vindt dat niet en kiest nu voor een schoonmaakbeurt.

Omdat het monument is gemaakt van een zachte steensoort moet dat door deskundigen worden gedaan.

’Het risico bestaat anders dat delen van het monument zullen verdwijnen’, stellen B en W.

De gemeente heeft een tijdje geleden Bureau Kunstwacht uit Delft gevraagd een onderhoudsplan op te stellen voor alle beelden in de openbare ruimte. In het onlangs ontvangen onderhoudsplan is ook het onderhoud van het herdenkingsmonument opgenomen.

Voor dit monument is volgens Kunstwacht groot onderhoud gewenst. Voorgesteld wordt om de voegen te herstellen, het gehele monument schoon te maken en het te beschermen. De kosten worden geraamd op 1120 euro.

Deze raming is echter gebaseerd op de oude situatie, waarbij de zijpanelen nog aan het monument bevestigd waren, stelt het college.

’Deze zijn er, doordat de opzet van het monument veranderd is door het leggen van herdenkingssteentjes, afgehaald. Herstel van de schade die daardoor is ontstaan zal ook plaats kunnen vinden.’ Rekening wordt gehouden met een bedrag van tweeduizend euro.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.