Besluiten van begrotingsraad in vogelvlucht

Expositie in het Huizer Museum.© Foto Studio Kastermans

Michel van den Bergh
Huizen

De begrotingsraad van de gemeente Huizen leverde een reeks besluiten op. De meest in het oog springende besluiten op een rij.

Het CDA vroeg extra aandacht voor de uitkomsten van de cliëntervaringen op de website waarstaatjegemeente.nl. De gemeente Huizen scoort voor 2016 op cliëntgerichtheid en effectiviteit minder goed dan gemeenten van vergelijkbare omvang. Wethouder Janny Bakker beloofde hiermee aan de slag te gaan.

Er komt - op voorstel van de VVD - een onderzoek naar verbetering van de verlichting op het fietspad langs de Bestevaer. Wethouder Gerrit Pas komt eind januari met het resultaat. Hij waarschuwde dat dit niet automatisch betekent de verlichting er komt.

Er komt een verkeersveilige oversteek op de Naarderstraat ter hoogte van de De Ruyterstraat. Een motie van VVD en PvdA hiertoe haalde een meerderheid. Voor het door de VVD. LH en PvdA voorgestelde onderzoek naar verduurzaming van de veldverlichting van Huizer sportverenigingen was geen meerderheid.

Er komt geen extra subsidie voor urenuitbreiding van de directie van het Huizer Museum . De PvdA stelde voor hiervoor 17.500 euro uit te trekken. Wethouder Pas wil dat het Huizer Museum zich meer moet inzetten op regionale samenwerking.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.