Dorpsgesprekken leveren Wijdemeren handvatten op voor toekomst

Valentijn Bartels
Wijdemeren

Door middel van vier dorpsgesprekken wilde de gemeente Wijdemeren eind 2015 achterhalen wat inwoners nou echt belangrijk vinden met betrekking tot de toekomst van hun gemeente.

Een aantal van de dertig aanwezige Ankeveners benadrukken het dorpsgezicht te willen behouden en waarschuwen voor de verpaupering van de kern.

Een zorg van aanwezigen is dat er na een fusie geen aandacht meer zou zijn voor het dorp. Er zijn tevens zorgen over parkeerruimte in Ankeveen. Het dorp ’moet bovendien op het gebied van samenstelling (meer woningen voor ouderen, jongeren en jonge gezinnen) leefbaar blijven, zonder de cohesie te verliezen’.

Daarnaast vinden Ankeveners het behoud van scholen belangrijk. Een deel van de zestig Loosdrechters heeft een voorkeur voor een kleine gemeente. Er werd genoemd ’dat de rol van Natuurmonumenten minder groot moet zijn’. Bovendien werd een voorkeur uitgesproken voor ’een aanspreekpunt als het om zorg gaat’. Verkeersveiligheid rondom scholen en op dijken ’is een aandachtspunt’. Ook in Loosdrecht moeten ’woningen voor jongeren komen’.

Tijdens het gesprek met tachtig Bergers wordt kleinschaligheid genoemd als ideaal. Het ’openbaar vervoer kan beter worden geregeld’, net als aandacht voor ouderen. Woonwensen sluiten aan bij die van de andere kernen.

Ongeveer vijftig inwoners, uit zowel ’s-Graveland als Kortenhoef, spreken dezelfde woonwensen en een voorkeur voor behoud van dorpsidentiteit uit, daarbij zouden ’meer winkels welkom zijn’. De Spiegelplas moet volgens Bergers ’beter bereikbaar zijn’.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.