Plan college: SEC en Hees op één plek

Soest

De kogel is na jaren door de kerk. SEC moet verhuizen naar de velden waar nu Hees nog in zijn eentje speelt. Om daar met die club velden te delen, extra plek te krijgen evenals een nieuwe accommodatie.

Met dat voor beide clubs ingrijpende plan wil het Soester college een einde maken aan de al jaren slepende discussie rond sportclubs. Die worstelen met te weinig speelruimte en met (soms zwaar) verouderde club- en kleedruimtes. Ook moeten ze op termijn zodanige accommodaties hebben, dat ze zelfstandig hun eigen ruimten kunnen gaan beheren (privatiseren).

Zo’n tien jaar geleden speelde de discussie rond verhuizing of fusie van voetbalclubs in Soest ook al. Ook toen was er sprake van een verhuizing van het toen minder leden tellende SEC van de Bosstraat naar het terrein van Hees aan de Verlengde Oude Utrechtseweg. SEC lag dwars, de politiek en het bestuur hadden te weinig daadkracht en alles bleef bij het oude. Maar SEC groeide daarna, evenals SO Soest. En bij het naastgelegen MHC Soest hebben ze inmiddels zelfs een wachtlijst. Waarna het college, na een uitgebreide analyse en al langer in overleg met de Soester sportsector, opnieuw met zo’n besluit komt. Het is nu aan de gemeenteraad om daarmee in te stemmen. Waarna ook wat de provincie betreft er nog een hobbel te nemen valt. Want in het buitengebied waar nu nog Hees alleen speelt, zal ruimte moeten komen voor extra velden. Wethouder Janne Pijnenborg wil daar nog niet op vooruit lopen. ,,Eerst moet de raad akkoord zijn.”

,,Er wordt al jaren over gesproken”, bevestigt Pijnenborg bij de presentatie van de begrotingsplannen voor volgend jaar. ,,Maar we moeten nu echt knopen doorhakken. Als we zaken uitstellen, wordt het alleen maar erger en duurder”, zegt ze, doelend op de slechte conditie van veel velden na een seizoen spelen en van accommodaties.

SEC-voorzitter Bren Bijlard zegt in een eerste reactie niet tevreden te zijn met het besluit van dit college. ,,Wij willen heel graag op de Bosstraat blijven, maar we kunnen er geen kant op. Met het college zijn meerdere opties besproken, maar later kwam daar verhuizing naar Hees bij. Dat zou wel eens definitief kunnen worden, tja.”

Meer nieuws uit Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.