Huisvesten van asielzoekers vlot

Joost Reijnders
Baarn, Soest

Het zag er niet zo best uit per 1 juli: zowel Baarn, als Soest als Bunschoten voldeed bij lange na nog niet aan de opdracht voor het huisvesten van vergunninghouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Maar de afgelopen twee maanden hebben zowel Baarn als Soest een flinke inhaalslag gemaakt. Bunschoten blijft nog achter. De gemeenten hebben van het Rijk opdracht gekregen om versneld asielzoekers met een verblijfsvergunning - voorheen statushouders genoemd - te huisvesten. Teveel van hen zitten nog altijd in een asielzoekerscentrum (azc), terwijl ze eigenlijk al een woning hadden moeten hebben. Door de enorme vluchtelingenstroom in 2014 en 2015 ontstond er grote druk op de overvolle azc’s en kregen de gemeenten een verdubbeling van het aantal te huisvesten statushouders opgelegd.

Het ministerie van binnenlandse zaken en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA houden bij hoe de gemeenten zich van hun opdracht kwijten. Bij de inventarisatie per 1 juli dit jaar, bleek dat Baarn, Soest en Bunschoten nog maar de helft van hun taakopdracht voor het eerste halfjaar hadden uitgevoerd. Bovendien moesten ze nog een achterstand inlopen van vorig jaar. Baarn, (taakstelling 38 vluchtelingen) zat per 1 juli op 19 gehuisveste vluchtelingen; Soest (taakstelling 64) zat op 1 juli op 41 nieuwe inwoners en Bunschoten (taakstelling 38) zat op 7.

Baarn en Soest hebben de afgelopen zes weken een flinke inhaalslag gemaakt, zo melden woordvoerders. In Soest hebben dit jaar tot nu toe 65 vluchtelingen een huis toegewezen gekregen, en daarmee zit de gemeente keurig op schema. Ook Baarn heeft doorgepakt: de gemeente zit op 40, en daarmee eveneens op schema. Bunschoten heeft nu 11 mensen ondergebracht, en moet nog flink aan de bak: tot eind dit jaar moet de gemeente nog 55 vluchtelingen opnemen.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.