Claim mogelijk om Philipscomplex in Hilversum

Ronald Frisart
Hilversum

De kans bestaat dat de gemeente Hilversum een schadeclaim neerlegt bij ingenieurs- en adviesbureau Oranjewoud (inmiddels opgegaan in de Antea Group). Bij het bijwerken van bestemmingsplannen heeft Oranjewoud in 2013 een fout gemaakt. Eind vorig jaar en eerder dit jaar was onder meer die fout aanleiding tot veel politieke commotie rond het voormalige Philipscomplex in Hilversum-Oost.

Burgemeester en wethouders hebben over de kwestie nu een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Daarin staat wat de gemeentelijke concerncontroller heeft aangetroffen bij zijn onderzoek naar wat er is misgegaan met het bestemmingsplan Kamerlingh Onnesweg, waaronder de Philipslocatie valt. De raad vroeg op 27 januari om dat onderzoek. Diezelfde avond kreeg wethouder Wimar Jaeger een motie van afkeuring om zijn oren vanwege de manier waarop hij het Philipsdossier heeft behandeld. Nadat hij vier fouten had erkend, schaarde de meerderheid van de raad zich achter hem.

In 2009 besloot de raad dat een groot aantal bestemmingsplannen moest worden bijgewerkt. Dat werk moest op 1 juni 2013 klaar zijn. De gemeente zelf had daarvoor niet genoeg mensen. Het actualiseren van ’acht nieuw samengevoegde bestemmingsplannen, inclusief noodzakelijk onderzoekswerk’ is daarom in 2010 uitbesteed aan bureau Oranjewoud. Afgesproken werd wat er moest gebeuren en ook hoe zou worden gecontroleerd of de kwaliteit die Oranjewoud leverde in orde was.

Bij dat laatste ging het mis. In november vorig jaar sprak wethouder Jaeger een partij die het voormalige Philipscomplex wilde kopen, de bestaande gebouwen verhogen en er appartementen in bouwen. Kan niet, is niet de bedoeling, antwoordde Jaeger. Kan wel, want het mag van het bestemmingsplan, wierp de vastgoedman tegen.

Dat laatste bleek te kloppen. De gemeenteraad nam daarom een zogeheten voorbereidingsbesluit om alle plannen met het Philipscomplex voor een jaar te bevriezen en ’ongewenste ontwikkelingen’ tegen te gaan. Uiteindelijk, aldus de bevindingen van de concerncontroller, heeft niemand van de door Oranjewoud gemaakte en door de gemeente niet opgemerkte fout geprofiteerd.

Wel praat de gemeente nu met Oranjewoud/Antea. Volgens de overeenkomst uit 2010 kan de gemeente tot 2020 verhaal halen. Leiden de gesprekken tot niets, dan is dus ook een schadeclaim nog mogelijk, maar dan moet de fout wel ’verwijtbaar’ zijn.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.