Opmerkelijk: vorig jaar maakte Spil Games winst

Ronald Frisart
Hilversum

Na jaren van verlies heeft het Hilversumse gamesbedrijf Spil Games in 2013 weer winst gemaakt. Desondanks verkleinde de onderneming het personeelsbestand in mei dit jaar met zo’n negentig voltijdbanen (fte) en kondigde het eind vorige week aan nog eens twintig fte te schrappen.

Dat vorig jaar winst is gemaakt, blijkt uit de sinds kort beschikbare jaarcijfers van het overkoepelende Spil Games Group BV en van Spil Games BV, verreweg de belangrijkste dochter van de groep.

Die volle dochter zag de verliezen oplopen van 1,8 miljoen euro in 2010 naar 6,8 miljoen in 2012. Vorig jaar is die neerwaartse lijn echter omgebogen in een kleine nettowinst: 26.555 euro om precies te zijn.

Verlies

Diezelfde beweging valt waar te nemen bij het resultaat van de hele, 26 binnen- en buitenlandse dochters omvattende groep. Het verlies liep op van bijna zeven ton (2010) naar 6,8 miljoen euro (2012), maar sloeg vorig jaar om in krap twee miljoen euro winst.

Voor een deel kwam dat door hogere inkomsten - Spil Games zag de omzet een procent groeien - maar vooral door lagere kosten. Hoe dat laatste precies in elkaar zit, laat een woordvoerder voor dit moment in het midden. Wel zegt Spil Games toe op niet al te lange termijn een compleet beeld te zullen schetsen.

Onjuist

Al met al is het dus onjuist gebleken wat deze krant in mei - op grond van de destijds bekende feiten - veronderstelde, namelijk dat de toen aangekondigde harde ingreep (negentig fte de poort door) werd ingegeven door vermoedelijk dramatische resultaten in het boekjaar 2013 en het eerste kwartaal van dit jaar.

Kort voor zijn vertrek in april schreef bestuurder Erik Goossens van Spil Games Group dat het bedrijf ’opereert in een zeer innovatieve en competitieve bedrijfstak’. Zowel in het jaarverslag van de groep als van dochter Spil Games BV lezen we: ,,De winnaar van vandaag kan de verliezer van morgen zijn’’.

Strategie

Met dat voor ogen zeggen de redelijke cijfers uit 2013 wellicht niet zo veel en de verliezen uit de jaren daarvoor des te meer. Hoe dan ook is besloten de strategie fors aan te passen: Spil Games ontwikkelt niet langer eigen games, maar concentreert zich voortaan op het publiceren en verspreiden van door anderen bedachte games.

Al in 2013 is de ontwikkelstudio in Sjanghai gesloten (reorganisatiekosten een half miljoen euro), nu gaat ook die in Hilversum dicht.

In krap een jaar wordt het bedrijf in personeelsomvang gehalveerd. Kleiner maar winstgevender - dat is de gedachte.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.