Daling aantal uitkeringen

Hans van Keken
SoestBaarn

De werkloosheid in Eemland lijkt langzaam maar zeker minder te worden. Het aantal nieuwe ww-uitkeringen in de provincie Utrecht is het afgelopen half jaar met acht procent gedaald, meldt het UWV.

De eerste zes maanden van dit jaar kende de uitkeringsinstantie 16.782 nieuwe ww-uitkeringen toe in Utrecht. Dat zijn er 1.631 minder dan de eerste helft van vorig jaar, legt het UWV uit.

Opvallend is dat in de provincie Utrecht het aantal ww-uitkeringen kleiner is dan het gemiddelde van heel het land. Dat wordt veroorzaakt door de sterke vertegenwoordiging van de detailhandel, vervoer en opslag en horeca, zo luidt de verklaring. Dat zijn namelijk sectoren die de eerste helft van dit jaar wél een toename kenden van het aantal nieuwe ww-uitkeringen.

Minder

In alleen Eemland - de arbeidsmarktregio Amersfoort - heeft het UWV de eerste zes maanden 4.225 WW-uitkeringen verstrekt. Dit zijn er 657 minder dan in de eerste helft van vorig jaar, wat relatief een nog grotere afname is dan de hele provincie. In de regio Midden-Utrecht verstrekte het UWV het eerste half jaar 11.335 ww-uitkeringen. Dit zijn er 956 minder dan in de eerste helft van vorig jaar.

Het UWV wijst erop dat er in alle leeftijdsklassen sprake is van een daling van de werkloosheidscijfers. Dat er een daling is van het aantal nieuwe ww-uitkeringen duidt ook op een voortgaand economisch herstel. Zowel bij jongeren tot 27 jaar, 50-plussers en andere leeftijdsgroepen neemt het aantal nieuwe ww-uitkeringen af. Bij ouderen is de daling van de nieuwe ww-uitkeringen overigens wel het geringst. Dit komt volgens het UWV vooral door de toename vanuit de eerder genoemde sectoren.

Landelijk ligt de werkloosheid volgens UWV nu op 550.000 mensen, ofwel 6,1 procent van de beroepsbevolking. Begin dit jaar waren dat er nog 588.000. Sinds december zouden ruim 80.000 mensen meer betaald werk hebben.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.