Mogelijk nog eens 13 grafheuvels in het Gooi en Baarn

Ronald Frisart
Hilversum

In het Gooi en op het grondgebied van de gemeente Baarn liggen ten minste dertien vermoedelijke grafheuvels uit het laat-neolithicum en de midden-bronstijd. Zes zijn de afgelopen jaren gemeld, zeven heel recent ontdekt.

Dat schrijft voorzitter Sander Koopman van de Gooise archeologenclub in het jongste nummer van verenigingstijdschrift Archeologica Naerdincklant. Hij heeft voor het eerst een complete inventarisatie gemaakt van alle bestaande, verdwenen en vermoedelijke grafheuvels in het Gooi en Baarn.

Als de dertien vermoedelijke grafheuvels echte exemplaren zijn, dan groeit het aantal prehistorische grafheuvels in deze regio in één klap met ruim 20 procent: van 60 naar 73. Probleem is dat van de vermoedelijke grafheuvels niet kan worden bewezen dat het echte zijn. Om aan bewijs te komen is ’opgravend onderzoek’ nodig. Dat mag van de Monumentenwet alleen als zo’n heuvel wordt bedreigd, bijvoorbeeld door een bouwproject. De dertien vermoedelijke grafheuvels zijn vrijwel cirkelvormig, een halve tot anderhalve meter hoog en hebben een doorsnee van 5 tot 10 meter.

Op de Westerheide zijn zes heuveltjes aangetroffen die hoopvol stemmen. Twee daarvan liggen ten noorden van het waterleidinggebied en vier nabij de Hilversumse Erfgooiersstraat.

Het sterke vermoeden van grafheuvels is ook gerezen aan de rand van de Hoorneboegse Heide: in particuliere tuinen aan de Sparrenlaan liggen drie exemplaren.

In Lage Vuursche zijn drie mogelijke grafheuvels geïdentificeerd. Een ligt bij de bewezen grafheuvels bij de Huis Drakenbosch (Zevenlindenweg), nummer twee op landgoed Pijnenburg bij ’t Hoge Erf. De derde bevindt zich in het bos op 500 meter ten noorden van de dorpskern.

Een GNR-boswachter tot slot heeft het vermoeden van een grafheuvel in het Erfgooiersbos bij Hollandsche Rading al eens gemeld.

Naast de dertien genoemde vermoedelijke grafheuvels zouden er ook in het Spanderswoud nog enkele kunnen liggen. Twee daarvan kwamen recent aan het licht met behulp van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN). Koopman wijst er echter op dat in de Middeleeuwen in dit gebied op grote schaal zandverstuiving is opgetreden. Daardoor is ’een zeer grillig reliëf’ ontstaan. ,,Met name koepelvormige duinen kunnen gemakkelijk voor grafheuvels worden aangezien’’, schrijft hij. Al met al noemt Koopman het ’niet waarschijnlijk’ dat er echte grafheuvels liggen in het Spanderswoud.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.