Wijdemeren strooit alleen hoofdwegen

Zoutleveranciers kunnen op dit moment de grote vraag naar strooizout niet aan. Daarom is ook de gemeente Wijdemeren gedwongen om zuinig met haar zoutvoorraad om te gaan.

Als gevolg van de vroeg ingetreden winter heeft de gemeente al relatief veel strooizout gebruikt. Van de oorspronkelijke voorraad van zo'n zestig ton strooizout is op dit moment circa dertig ton over. Daarmee kunnen hooguit nog zo'n acht strooibeurten worden uitgevoerd. De gemeente overlegt op dit moment met zoutleverancier Eurosalt om het tekort aan te vullen. Door de grote vraag van veel Nederlandse gemeenten kan het mogelijk nog weken duren voordat de zoutvoorraad weer op peil is. Dit betekent echter wel dat de gemeente de hoogste prioriteit geeft aan het strooien van de bus- en hoofdroutes en als dat nodig is afwijkt van het oorspronkelijke strooischema. Als de huidige weersomstandigheden aanhouden, is zoutlevering aan gemeenten bovendien afhankelijk van de zoutvraag van rijkswaterstaat. Dit in verband met de prioriteit die rijkswaterstaat de verkeersveiligheid van de grote snelwegen geeft. Op grond van de vele klachten over de bereikbaarheid van winkelcentrum De Meenthof heeft 'zoutwethouder' Gerard Abrahamse opdracht gegeven om buiten eerder genoemde prioritering om, vandaag alsnog extra bij het winkelcentrum te strooien. De gemeente Wijdemeren spreekt haar waardering uit dat veel inwoners en bedrijven ook zelf actief zijn in het tegengaan van gladheid. 

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.