Nieuw college Huizen is in de maak

Eddie de Paepe
Huizen

Als alles volgens plan verloopt heeft Huizen op 31 mei een nieuwe coalitieakkoord en een nieuw college. De namen van kandidaat-wethouders doen de ronde: Roland Boom (VVD), Bert Rebel (CDA), Marlous Verbeek (D66) en Maarten Hoelscher (PvdA).

De vier onderhandelaars hadden, onder voorzitterschap van VVD-formateur Erwin Ormel, elkaar al gevonden op de vier belangrijkste onderwerpen: de gemeentelijke herindeling, het sociaal domein, de zondagopenstelling van winkels en de portefeuilleverdeling. Drie schrijfgroepen zijn daarop, afgelopen maandag, aan de slag gegaan. Elke partij heeft drie vakspecialisten afgevaardigd.

B-lijst

De groepen richten zich op de ’B-lijst’, aangevuld met onderwerpen die door het ambtelijk apparaat zijn aangedragen. De overkoepelende thema’s zijn, in navolging van de raadscommissies: fysiek domein, sociaal domein, en algemeen bestuur en middelen. De specialisten komen in totaal vier of vijf keer bij elkaar. ,,We hebben ze tot 4 mei gegeven”, meldt Ormel. Hij verwacht dat de schrijfgroepen er uit komen. ,,Als je het over de zondag eens kan worden, dan lukt dat ook wel over die andere onderwerp. Kijkend naar de verkiezingsprogramma’s zou het mij verbazen als er onoverkomelijke verschillen zijn op onderwerpen als de Havenstraat, het BNI-terrein en de Kustvisie.”

Leidend motto

Terwijl de schrijfgroepen druk zijn met de vervolmaking van het akkoord komen de vier lijsttrekkers wekelijks bij elkaar om te praten over zaken als het leidende motto van de coalitie, de onderlinge samenwerking en de omgang met de andere raadsfracties. De onderhandelaars worden telkens door de voorzitters van de schrijfgroepen bijgepraat over de voortgang.

Meivakantie

Ormel verwacht dat er in de week na de meivakantie - die voor wat vertraging in de formatie zorgt - er een concept-akkoord ligt, dat vervolgens op 15 mei kan worden gepresenteerd. In de reguliere raadsvergadering van 31 mei kan dat akkoord dan worden vastgesteld en kunnen de wethouders aantreden. VVD-lijsttrekker Jessica Prins: ,,Dat is pas over zes weken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we die 31 mei gaan redden”.

Wethouders

Over de vier kandidaat-wethouders willen de betrokkenen niets kwijt, maar de namen doen uiteraard al de ronde. Voor het CDA zou het gaan om oud-fractievoorzitter Bart Rebel, die de portefeuille financiën zou krijgen. Bij D66 zou Marlous Verbeek graag door willen gaan. In het huidige college gaat zijn onder meer over ruimtelijke ordening, toerisme/evenementen, grondzaken en economie. Derde wethouder wordt hoogstwaarschijnlijk PvdA’er Maarten Hoelscher. De vierde naam die genoemd wordt, is die van VVD’er Roland Boom, werkzaam als directeur van de Stichting Katholiek Montessorionderwijs in Bussum.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.