Opinie: Huizers verdienen tekst en uitleg over kwestie Hertog

Het toen nog niet onthulde portret van Hertog op het boek over de Huizer burgemeesters.

Eddie de Paepe
Huizen

De gemeente Huizen denkt te kunnen volstaan met een zeer summiere persverklaring over het opstappen van waarnemend burgemeester Fons Hertog. Daarmee wordt de plank flink misgeslagen.

Het motto ’spreken is zilver, zwijgen is goud’ gaat wellicht in veel gevoelige kwesties op. Maar als een burgemeester zijn ontslag neemt wegens ’grensoverschrijdend gedrag’ is zwijgen geen edelmetaal maar klatergoud. Ordinair koper dat snel zwart wordt. Geen succesvolle schadebeperking dus, maar een letterlijk waardeloze aanpak.

Stijf

Ondanks de stijf gesloten deuren in het gemeentehuis wordt stukje bij beetje meer duidelijk over de gang van zaken. Blijkbaar is tenminste één klacht over Hertogs gedrag binnengekomen bij Bing, het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Dit bureau heeft overigens niets van doen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De klacht of melding was ernstig, anders zou het externe bureau geen onderzoek zijn gestart. Onderdeel van zo’n ’persoonsgericht’ onderzoek is ’hoor en wederhoor’. Dat wil zeggen dat niet alleen de indiener van de klacht is gehoord, maar ook Hertog zelf.

Tegenstribbelen

Naar verluidt heeft Bing het rapport voorgelegd aan de gemeentesecretaris en de burgemeester. Hertog zou in eerste instantie de bevindingen niet als zwaarwegend hebben beoordeeld. De onderzoekers zouden dit met klem hebben tegengesproken, waarna de burgemeester niet lang tegenstribbelde en besloot per direct zijn ontslag in te dienen.

Gemiste kans

Dat was donderdag. De gemeenteraad kreeg die avond van gemeentesecretaris Paul Veldhuisen dezelfde karige informatie als in de persverklaring. Een gemiste kans. Waarom heeft de secretaris, een ervaren professional, de raad op dat moment niet beter geïnformeerd? Is hij eigenlijk niet verplicht dat te doen? De gemeenteraad is toch het hoogste bestuursorgaan in de gemeente?

Geheimhouding

Als hij per se de ’betrokkenen’ (let op het gebruik van meervoud) wilde beschermen, had dat toch onder oplegging van geheimhouding gekund? Desnoods had Veldhuisen op dat moment kunnen volstaan met het informeren - onder diezelfde voorwaarde - van alleen de fractievoorzitters.

Nu tast iedereen in het duister. Dat zorgt voor allerlei geruchten en speculaties in het dorp. Ik kan me niet voorstellen dat dit de bedoeling was van de gemeentesecretaris, de belangrijkste steunpilaar en adviseur van de burgemeester (en de andere collegeleden).

Wildste verhalen

Ik kan me ook niet voorstellen dat de betrokkenen hier content mee zijn. Ook Hertog niet, over wie inmiddels in Huizen de wildste verhalen de ronde doen. Met deze mislukte poging tot ’damage control’ heeft de gemeente(secretaris) alleen maar olie op het vuur gegooid.

De burgers van Huizen hebben recht op transparantie, ook in gevoelige kwesties. Het is de taak van de gemeenteraad om die openheid te bewerkstelligen.

Excuses

En dan nog iets over Hertog zelf. Diens gedrag was blijkbaar ernstig genoeg om per direct op te stappen. ’Als bestuurder moet je integer zijn. Daar past grensoverschrijdend gedrag niet bij’, is tot nu toe diens enige verklaring.

Komt Hertog daarmee weg? Heeft hij eigenlijk wel zijn excuses aangeboden aan het ’slachtoffer’? En verdienen de Huizers ook geen uitleg of excuses van hun voormalige burgervader?

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.