’Stevige impuls' voor centrum Hilversum

Eddie de Paepe
Hilversum

Meer beleving, vermaak en verblijfskwaliteit in de Hilversumse binnenstad. Dat is de doelstelling van het nieuwe college van b en w. Als het aan CDA, SP, VVD en D66 ligt - en dat ligt het - krijgt het centrum in de komende jaren een stevige impuls. De collegepartijen streven naar ’een goede mix van detailhandel, cultuur, bereikbaarheid, wonen, duurzaamheid en veiligheid’. Met meer ruimte dan nu voor cultuur en evenementen, nieuwe winkelconcepten, wonen en groen.

Met geld uit het nog in te stellen ondernemersfonds huurt de gemeente een ervaren binnenstadsmanager in. Die man of vrouw moet, samen met ondernemers en andere belangstellenden, het centrum ’activeren’. Verder trekt de gemeente geld uit voor culturele gebeurtenissen, amateurkunst en evenementen.

Centrumvisie

Volgend jaar moet de gemeenteraad een klap geven op de langverwachte centrumvisie. Daarin wordt onder meer ingezoomd op de verbinding tussen het stationsplein en de Groest, en op de mogelijkheden van een ’Herenplein-cultuurplein’ (rond het Filmtheater). ,,De pleinen in het centrum krijgen allure, groen en identiteit’’, beloven de collegepartijen. ,,En er komen uitgaansgelegenheden voor meerdere doelgroepen.’’

Dat van die ’allure, groen en identiteit’ moet ook gaan gelden voor het Langgewenst. Het plein moet geschikt blijven voor zowel de markt als evenementen. Ook is er aan de rand desgewenst plek voor ’beperkte laagbouw’.

Leegstand

Wat de bestrijding van de leegstand betreft, zet het college onder meer in op de verdichting van winkelgebieden. Bijvoorbeeld door via bestemmingsplannen in de Havenstraat en andere ’aanloopstraten’ meer functies en flexibiliteit - zoals wonen in plaats van winkels - toe te laten.

VVD’er Floris Voorink wordt wethouder binnenstad, terwijl zijn D66-collega Wimar Jaeger zich onder meer op het cultuur- en evenementenbeleid gaat richten. Daarbij stellen de collegepartijen voor om een ’bestuurswerkgroep’ voor de binnenstad in te stellen. Deze club van deskundigen/betrokkenen krijgt een eigen budget en ambtelijke ondersteuning.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.