Kaalslag dreigt langs spoor in Baarn

Kaalslag dreigt langs spoor in Baarn. Foto: Archieffoto HDC Media

Om het spoor veilig te houden wil Prorail 250 bomen kappen langs het spoor in Baarn. Ook 80 bomen richting Hilversum zouden wegmoeten. De spoorbeheerder heeft hiervoor een aanvraag ingediend. Ook wil Prorail twee onbewaakte spoorovergangen sluiten.

,,We willen die bomen kappen vanwege de veiligheid’’, legt Mercedes Grootscholten van Prorail uit. ,,Uit onze inventarisatie blijkt dat de takken van deze bomen op het spoor terecht kunnen komen of dat de bomen kunnen omvallen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.’’ De gemeente Baarn denkt er anders over. Baarn heeft namelijk slechts 35 bomen aangemerkt als risicovol, in plaats van de 250 die volgens Prorail wegmoeten. ,,We gaan geen bomen kappen als dat niet nodig is’’, zegt milieuwethouder Jan Baerends. ,,Veel bomen kunnen blijven staan als ze gesnoeid worden. Als bomen echt rot zijn en een gevaar opleveren, dan worden ze uiteraard verwijderd, maar daar wordt wel eerst nauwkeurig naar gekeken.’’ Het Baarnse college van burgemeester en wethouders besluit over het al dan niet kappen van bomen, onderstreept Baerends. ,,Prorail, de gemeente Baarn en een onafhankelijke partij gaan met z’n drieën om de tafel zitten om te beslissen welke bomen gekapt moeten worden. Vervolgens beslist het college of zij het daar mee eens is.’’ Na een volgende week te houden schouw wordt meer bekend over het aantal risicobomen.Naast het kappen van de bomen, dient de spoorbeheerder ook een aanvraag in voor de sluiting van de twee onbewaakte overgangen bij het Roosterbos en bij het pomphuisje. Hiervoor in de plaats wil Prorail een loopbrug over het spoor bouwen. Ruiters zouden dan overigens wel een andere route moeten kiezen. Prorail-woordvoerster Grootscholten: ,,Het liefst ziet Prorail meer loopbruggen, want deze vergroten de veiligheid rondom het spoor.’’ De loopbrug zou er medio 2014 moeten staan.

Meer nieuws uit GE

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.